Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg
 De regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU
 Europees raketschild
 Europese visserijsector en de vrijhandelsovereenkomst EU-Thailand
 Europese gastronomisch erfgoed
 Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens***I
 Bescherming van de euro tegen valsemunterij (Pericles 2020) ***
 Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa ***
 Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de overname van illegaal verblijvende personen ***
 Humanitaire betrokkenheid van gewapende niet-overheidsactoren bij kinderbescherming
 Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen
 Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat betreft de definitie van "technisch vervaardigde nanomaterialen"
 Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***I
 Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ***I
 Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I
 Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen ***I
 Gefluoreerde broeikasgassen ***I
 Vrij verkeer van werknemers ***I
 Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ***I
 Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Copernicus-programma ***I
 Europese GNSS-Agentschap ***I
 Prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk partnerschap
 Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers
 Evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht en de rechtsstaat
 Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld
 Verslag over het EU-burgerschap 2013
 Europees openbaar ministerie
 Voortgangsverslag over Turkije 2013
 EU-strategie voor de Noordpool
Teksten (1770 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid