Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 12. marec 2014 - Strasbourg
 Regionalna vloga Pakistana in politični odnosi z Evropsko unijo
 Protiraketni ščit za Evropo
 Evropski ribiški sektor in sporazum o prosti trgovini med EU in Tajsko
 Evropska gastronomska dediščina
 Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***I
 Zaščita eura proti ponarejanju (program Pericles 2020) ***
 Sporazum med EU in Azerbajdžanom o poenostavitvi izdajanja vizumov ***
 Sporazum med EU in Azerbajdžanom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja ***
 Humanitarno delovanje oboroženih nedržavnih akterjev v zaščito otrok
 Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah
 Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo „namensko proizvedenih nanomaterialov“
 Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***I
 Izvajanje enotnega evropskega neba ***I
 Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa ***I
 Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja ***I
 Fluorirani toplogredni plini ***I
 Prosto gibanje delavcev ***I
 Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ***I
 Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila) ***I
 Program Copernicus ***I
 Agencija za evropski GNSS ***I
 Ocena odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanje prednostnih nalog
 Program nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organi nadzora v različnih državah članicah ter učinek na temeljne pravice državljanov EU
 Ocena pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države
 Priprave na popolnoma zlit avdiovizualni svet
 Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013
 Evropsko javno tožilstvo
 Poročilo o napredku Turčije za leto 2013
 Strategija EU za Arktiko
Besedila (1582 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov