Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 13 март 2014 г. - Страсбург
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ ***I
 Международна конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби ***
 Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната
 Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната
 Общи разпоредби — Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ ***I
 Фонд „Вътрешна сигурност“ (полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи) ***I
 Фонд „Вътрешна сигурност“ (външни граници и визи) ***I
 Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза ***I
 Програма на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. ***I
 Радиооборудване ***I
 Общи насоки за бюджета за 2015 г. — Раздел III
 Инвазия на Русия в Украйна
 Прилагане на Договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент
 Ролята на вещните права, собствеността и създаването на благосъстояние по отношение на премахването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие
 Съгласуваност на политиките за развитие
 Приоритети на ЕС за 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека
 Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад „Болотная“
 Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление
 Сигурност и трафик на хора в Синай
Текстове (917 kb)
Правна информация - Политика за поверителност