Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ***I
 Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση πλοίων ***
 Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής
 Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας
 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (γενικές διατάξεις)* **I
 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος και διαχείριση των κρίσεων ***I
 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις) ***I
 Εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***I
 Πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 ***I
 Ραδιοεξοπλισμός ***I
 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ
 Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
 Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Ο ρόλος της ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
 Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής
 Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
 Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια
 Έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποοίηση της ομοφυλοφιλίας
 Ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά
Κείμενα (965 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου