Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 13. märts 2014 - Strasbourg
 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ***I
 Laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva Hongkongi konventsiooni ratifitseerimine ***
 Troika roll ja tegevus seoses euroala programme kohaldavate riikidega
 Troika rolli ja tegevuse tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid
 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning Sisejulgeolekufond (üldsätted) ***I
 Sisejulgeolekufond (politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamine ja selle vastu võitlemine ning kriisiohjamine) ***I
 Sisejulgeolekufond (välispiirid ja viisad) ***I
 Võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase ***I
 Liidu programm finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas perioodil 2014–2020 ***I
 Raadioseadmed ***I
 2015. aasta eelarve üldsuunised – III jagu
 Venemaa sissetung Ukrainasse
 Lissaboni lepingu rakendamine Euroopa Parlamendi suhtes
 Omandi ja jõukuse loomise roll vaesuse kaotamises ning säästva arengu soodustamises
 Poliitikavaldkondade arengusidusus
 ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärgul
 Karistuste määramine Bolotnaja väljaku sündmustes osalenud meeleavaldajatele Venemaal
 Konsultatsioonide alustamine Cotonou lepingul põhineva koostöö peatamiseks Uganda ja Nigeeriaga, võttes arvesse hiljutisi õigusakte, mille kohaselt käsitatakse homoseksuaalsust veelgi tõsisema kriminaalkuriteona
 Julgeolek ja inimkaubandus Siinail
Tekstid (516 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika