Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 13. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ***I
 Alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva Hongkongin kansainvälinen yleissopimus ***
 Troikan rooli ja toiminnot euroalueen ohjelmamaiden osalta
 Troikan roolin ja toimintojen työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat
 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (yleiset säännökset) ***I
 Sisäisen turvallisuuden rahasto (poliisiyhteistyö, rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen sekä kriisinhallinta) ***I
 Sisäisen turvallisuuden rahasto (ulkorajat ja viisumit) ***I
 Yhteinen korkeatasoinen verkko- ja tietoturva ***I
 Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvä unionin ohjelma vuosiksi 2014–2020 ***I
 Radiolaitteet ***I
 Vuoden 2015 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III
 Venäjän hyökkäys Ukrainaan
 Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano Euroopan parlamentin osalta
 Omaisuuden ja vaurauden luomisen merkitys köyhyyden poistamisessa ja kestävän kehityksen edistämisessä
 Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus
 EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa
 Venäjä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen
 Neuvottelujen käynnistäminen Cotonoun sopimuksen soveltamatta jättämisestä Ugandan ja Nigerian osalta homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lainsäädännön äskettäisen kiristämisen vuoksi
 Turvallisuus ja ihmiskauppa Siinain niemimaalla
Tekstit (555 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö