Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 13. ožujka 2014. - Strasbourg
 Fond za azil, migraciju i integraciju ***I
 Međunarodna konvencija iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova ***
 Uloga i aktivnosti Trojke u vezi sa zemljama koje su u programu europodručja
 Aspekti zapošljavanja i socijalni aspekti uloge i rada Trojke
 Fond za azil i migraciju i Fond za unutarnju sigurnost (opće odredbe) ***I
 Fond za unutarnju sigurnost (policijska suradnja, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje kriznim situacijama) ***I
 Fond za unutarnju sigurnost − vanjske granice i vize ***I
 Visoka zajednička razina sigurnosti mreža i informacija ***I
 Program Unije na području financijskog izvještavanja i revizije 2014. - 2020. ***I
 Radijska oprema ***I
 Opće smjernice za proračun za 2015. - Dio III.
 Invazija Rusije na Ukrajinu
 Provedba Ugovora iz Lisabona u odnosu na Europski parlament
 Uloga vlasništva nad imovinom i stvaranja bogatstva u iskorjenjivanju siromaštva i poticanju održivog razvoja
 Politička usklađenost u interesu razvoja
 Prioriteti EU-a za 25. sjednicu Vijeća za ljudska prava UN-a
 Rusija: izricanje presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima natrgu Bolotnaja
 Pokretanje savjetovanja u cilju isključivanja Ugande i Nigerije iz Sporazuma iz Cotonoua u svjetlu novih zakona koji dodatno kriminaliziraju homoseksualnost
 Sigurnost i trgovina ljudima u Sinaju
Tekstovi (516 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti