Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 13 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
 Il-Fond għall-Migrazzjoni, l-Ażil u l-Integrazzjoni ***I
 Il-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ Hong Kong dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jkun Sikur u li Jħares l-Ambjent ***
 Ir-rwol u l-operazzjonijiet tat-Trojka fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro
 Aspetti soċjali u tal-impjieg tar-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka
 Il-Fond għall-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni u l-Fond għas-Sigurtà Interna (Dispożizzjonijiet ġenerali) ***I
 Il-Fond għas-Sigurtà Interna (Il-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet) ***I
 Il-Fond għas-Sigurtà Interna (Fruntieri esterni u viżi) ***I
 Livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni ***I
 Programm tal-Unjoni fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 ***I
 It-tagħmir tar-radju ***I
 Il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2015, Taqsima III – Kummissjoni
 L-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja
 L-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward tal-Parlament Ewropew
 Ir-rwol tal-proprjetà u tal-ħolqien tal-ġid fil-qerda tal-faqar u t-trawwim ta' żvilupp sostenibbli
 Il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp
 Prijoritajiet tal-UE għall-25 Sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU
 Ir-Russja: l-għoti ta' sentenzi lil dimostranti involuti fl-avvenimenti ta' Pjazza Bolotnaya
 Il-varar ta' konsultazzjonijiet biex l-Uganda u n-Niġerja jiġu sospiżi mill-Ftehim ta' Cotonou minħabba l-leġiżlazzjoni riċenti li tkompli tikkriminalizza l-omosesswalità
 Is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj
Testi (572 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza