Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 13 maart 2014 - Straatsburg
 Fonds voor asiel, migratie en integratie ***I
 Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen ***
 Rol en werkzaamheden van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone
 Werkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka
 Fonds voor asiel en migratie en Fonds voor interne veiligheid (algemene bepalingen) ***I
 Fonds voor interne veiligheid (politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit en crisisbeheer) ***I
 Fonds voor interne veiligheid (buitengrenzen en visa) ***I
 Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid ***I
 Unieprogramma op het gebied van financiële verslaggeving en controle 2014-2020 ***I
 Radioapparatuur***I
 Algemene richtsnoeren voor de begroting 2015 - Afdeling III
 Invasie van Oekraïne door Rusland
 Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon voor wat betreft het Europees Parlement
 De rol van eigendomsrechten, grondeigendom en vermogensvorming in de uitbanning van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden
 Beleidscoherentie voor ontwikkeling
 EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten
 Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein
 Raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit
 Veiligheid en mensenhandel in de Sinaï
Teksten (566 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid