Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 13. marec 2014 - Strasbourg
 Sklad za azil, migracije in vključevanje ***I
 Mednarodna konvencija iz Hongkonga o varnem in okolju prijaznem recikliranju ladij ***
 Vloga in delovanje trojke v zvezi z državami v programu euroobmočja
 Vidiki zaposlovanja in socialni vidiki vloge in delovanja trojke
 Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost (splošne določbe) ***I
 Sklad za notranjo varnost (policijsko sodelovanje, preprečevanje kriminala in boj proti njemu ter krizno upravljanje) ***I
 Sklad za notranjo varnost (zunanje meje in vizumska politika) ***I
 Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij v Uniji ***I
 Program Unije na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 ***I
 Radijska oprema ***I
 Splošne smernice za proračun za leto 2015 - oddelek III
 Invazija Rusije na Ukrajino
 Izvajanje Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom
 Vloga lastnine in ustvarjanja bogastva pri izkoreninjenju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja
 Usklajenost politik za razvoj
 Prednostne naloge EU za 25. sejo sveta Združenih narodov za človekove pravice
 Rusija: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja
 Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost
 Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju
Besedila (500 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov