Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2241(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0206/2014

Indgivne tekster :

A7-0206/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.25
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0301

Vedtagne tekster
PDF 225kWORD 117k
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
P7_TA(2014)0301A7-0206/2014
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012 (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0206/2014),

1.  udsætter sin afgørelse om meddelelse af decharge til den administrerende direktør for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for gennemførelsen af sammenslutningens budget for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 365 af 13.12.2013, s. 9.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om afslutningen af regnskaberne for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012 (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0206/2014),

1.  udsætter sin afgørelse om afslutningen af regnskaberne for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 365 af 13.12.2013, s. 9.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 3. april 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012 (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0206/2014),

A.  der henviser til, at Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikations ("sammenslutningen") endelige budget for regnskabsåret 2012 ifølge dens årsopgørelse var på 3 190 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 170,60 % i forhold til 2011; der henviser til, at denne stigning skyldes, at sammenslutningen først er oprettet for nyligt; der henviser til, at hele sammenslutningens budget stammer fra EU's budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at sammenslutningens årsregnskab for regnskabsåret 2012 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Bemærkninger om regnskabernes rigtighed

1.  bemærker, at sammenslutningens regnskabssystem blev godkendt i 2013;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

2.  beklager, at de fremførte forpligtede bevillinger til et beløb af 61 500 EUR (10 % af de samlede fremførte forpligtede bevillinger) ikke svarede til retlige forpligtelser, og at disse fremførsler derfor ikke var i overensstemmelse med reglerne; opfordrer sammenslutningen til at træffe foranstaltninger til at undgå sådanne situationer i fremtiden og at indberette de foranstaltninger, der træffes, inden 1. september 2014;

3.  bemærker, at der i 2013 blev taget højde for erfaringerne fra både 2011 og 2012 gennem en specificering af de finansielle procedurer og gennem yderligere genopfriskningskurser til alle økonomiske aktører; bemærker, at der var øget fokus i hele 2013 på den korrekte indgåelse af finansielle og retlige forpligtelser;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

4.  bemærker med bekymring, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2012 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 63,4 %, og at gennemførelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 66,16 %; opfordrer sammenslutningen til at forbedre såvel sin budgetovervågningsindsats som den førnævnte gennemførelses- og udnyttelsesgrad betydeligt; forventer, at sammenslutningen aflægger rapport om de tiltag, som den iværksætter med henblik på at afhjælpe denne situation, senest den 1. september 2014;

Forpligtelser og fremførsler

5.  beklager, at ca. 101 000 EUR (45 % af de forpligtede bevillinger, der var fremført fra 2011) blev annulleret; udtrykker bekymring over, at bevillinger til et beløb af 545 000 EUR (17 % af de samlede 2012-bevillinger) ikke blev anvendt og måtte annulleres; beklager, at niveauet af fremførte forpligtelsesbevillinger til 2013 var så højt som 611 000 EUR (19 % af de samlede bevillinger); mener, at dette tyder på problemer i planlægningen og/eller gennemførelsen af sammenslutningens aktiviteter, idet fremførslerne til 2012 primært skyldtes forsinkelser i ansættelsen af personale, og at der manglede en effektiv politik til sikring af, at de tjenesterejseudgifter, eksperterne anmelder, forelægges og godtgøres rettidigt; opfordrer sammenslutningen til at afhjælpe denne situation og inden 1. september 2014 underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, den har truffet;

Overførsler

6.  bemærker, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2012 ifølge den årlige aktivitetsrapport og Revisionsrettens revisionsresultater ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle bestemmelser;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

7.  bemærker med bekymring, at forberedelsen, gennemførelsen og dokumentationen af indkøbsprocedurerne kan forbedres betydeligt; bemærker især, at forholdet mellem pris og kvalitet ikke er prioriteret tilstrækkelig højt i procedurerne for indgåelse af aftaler, og at de almindelige tildelingskriterier ikke var blevet yderligere opdelt i underkriterier med henblik på at muliggøre en klar og sammenlignelig evaluering af buddene;

8.  beklager, at de undersøgte ansættelsesprocedurer udviste betydelige svagheder, som indvirkede på gennemsigtigheden, nemlig at spørgsmålene til de skriftlige prøver og samtalerne blev udarbejdet, efter at udvælgelseskomitéen havde gennemgået ansøgningerne, at det ikke var fastsat, hvilket antal point der gav adgang til skriftlige prøver og samtaler eller til optagelse på listen over egnede kandidater, og at udnævnelser og ændringer i udvælgelseskomitéens sammensætning ikke var blevet godkendt af ansættelsesmyndigheden;

9.  bemærker med bekymring, at mens hovedparten af sammenslutningens ansatte er beskæftiget med administrative opgaver eller støttefunktioner og ikke har nogen rejseaktivitet, har de alle fået en mobiltelefon med et månedligt maksimumforbrug på op til 50 EUR; udtrykker bekymring over, at der ikke føres kontrol med privat brug;

10.  beklager, at sammenslutningen ikke har en likviditetspolitik; bemærker, at sammenslutningens samlede kontantbeholdning (1 600 000 EUR) ultimo 2012 derfor beroede i én bank, som har kreditvurderingen BBB;

11.  opfordrer sammenslutningen til inden 1. september 2014 at indberette de foranstaltninger, den træffer til afhjælpning af de nævnte udestående mangler vedrørende indkøbs- og ansættelsesprocedurer;

Forebyggelse og forvaltning af interessekonflikter samt gennemsigtighed

12.  beklager, at sammenslutningen kun har fremlagt begrænsede oplysninger angående politikken for interessekonflikter og udelukkende henviser til kravet om indlevering af erklæringer vedrørende interessekonflikter uden at nævne en adfærdskodeks eller politik på området; noterer sig, at der intet bemærkes om offentliggørelse af erklæringerne, om igangværende bevidsthedstræning eller om at bringe organisationen på linje med Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i de decentrale agenturer; opfordrer sammenslutningen til at afhjælpe denne situation inden 1. september 2014; opfordrer sammenslutningen til at fremlægge detaljer for dechargemyndigheden vedrørende de foranstaltninger, som den iværksætter på dette område, navnlig fordi den er sammensat af repræsentanter for medlemsstaternes tilsynsmyndigheder for elektronisk kommunikation og skal rådgive disse tilsynsmyndigheder (samt EU-institutionerne), hvilket antyder, og at denne situation kræver en solid og gennemsigtig politik for interessekonflikter;

13.  bemærker, at der kræves personlige interesseerklæringer fra medlemmerne af forvaltningsudvalget og fra repræsentantskabet samt fra sammenslutningens ansatte; bemærker, at erklæringerne vedrørende interessekonflikter for så vidt angår medlemmerne af ansættelses- og udvælgelseskomitéerne er blevet opdateret grundigt på grundlag af Revisionsrettens anbefalinger; opfordrer sammenslutningen til at underrette dechargemyndigheden om, hvorvidt den har til hensigt at revidere sine ordninger vedrørende interessekonflikter på grundlag af ovennævnte retningslinjer fra Kommissionen;

14.  bemærker, at CV’erne og erklæringerne vedrørende interessekonflikter fra forvaltningsudvalgets medlemmer, den administrerende direktør og direktionsmedlemmerne ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer sammenslutningen til hurtigst muligt at rette op på denne situation;

Intern revision

15.  beklager, at der er en række udestående spørgsmål vedrørende de interne kontroller, nemlig at:

—  sammenslutningen endnu ikke har implementeret de interne kontrolstandarder "Objectives and performance indicators" (intern kontrolstandard 5), "Processes og procedures" (intern kontrolstand 8), "Document management" (intern kontrolstandard 11) og "Information og Communication" (intern kontrolstandard 12);

—  der ikke er fastlagt en procedure for registrering og afhændelse af anlægsaktiver, og der ikke er foretaget en opgørelse over den faktiske beholdning;

—  procedurerne for fastlæggelse, godkendelse og registrering af undtagelser og afvigelser fra retningslinjer og procedurer ikke er implementeret;

16.  opfordrer sammenslutningen til at afhjælpe denne situation og inden 1. september 2014 at indberette sine fremskridt;

Resultater

17.  kræver, at sammenslutningen redegør for sine resultater og for den indvirkning, som dens arbejde har på EU-borgerne, på en tilgængelig måde, hovedsageligt via dens websted;

o
o   o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 3. april 2014(7) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 365 af 13.12.2013, s. 9.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0299.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik