Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2241(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0206/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0206/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.25
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0301

Hyväksytyt tekstit
PDF 213kWORD 131k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin
P7_TA(2014)0301A7-0206/2014
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä yhteistyöelimen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0206/2014),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen hallintojohtajalle yhteistyöelimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen hallintojohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 9.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä (C7‑0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä yhteistyöelimen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0206/2014),

1.  lykkää päätöstä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen hallintojohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 9.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. huhtikuuta 2014, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (C7‑0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä yhteistyöelimen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0206/2014),

A.  toteaa, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 3 190 000 euroa, mikä merkitsee 170,60 prosentin lisäystä vuoteen 2011 verrattuna; toteaa lisäyksen johtuvan siitä, että yhteistyöelin on perustettu äskettäin; toteaa, että yhteistyöelimen koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että yhteistyöelimen varainhoitovuoden 2012 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

Huomautukset tilien luotettavuudesta

1.  panee merkille, että yhteistyöelimen kirjanpitojärjestelmä on hyväksytty vuonna 2013;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)

2.  pitää valitettavana, että yhteensä 61 500 euron sidotut määrärahat, jotka oli siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle (10 prosenttia kaikista sidotuista siirretyistä määrärahoista), eivät vastanneet oikeudellisia sitoumuksia ja olivat näin ollen sääntöjenvastaisia; kehottaa yhteistyöelintä ryhtymään toimiin välttääkseen vastaavat tilanteet tulevaisuudessa ja ilmoittamaan toteutetuista toimista 1. syyskuuta 2014 mennessä;

3.  panee merkille, että vuosina 2011 ja 2012 saatuja kokemuksia hyödynnettiin vuonna 2013 määrittelemällä taloushallinnon menettelyt ja tarjoamalla ylimääräistä kertauskoulutusta kaikille taloushallinnon toimijoille; panee merkille, että erityistä huomiota kiinnitettiin koko vuoden 2013 ajan maksusitoumusten ja oikeudellisten sitoumusten oikeanlaiseen avaamiseen;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuonna 2012 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 63,4 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 66,16 prosenttia; kehottaa yhteistyöelintä parantamaan merkittävästi talousarvion seurantaa ja edellä mainittuja toteutus- ja käyttöasteita; edellyttää, että yhteistyöelin ilmoittaa tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimista 1. syyskuuta 2014 mennessä;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  pitää valitettavana, että vuodelta 2011 siirretyistä sidotuista määrärahoista peruuntui noin 101 000 euroa eli 45 prosenttia; ilmaisee huolensa siitä, että vuoden 2012 määrärahoista jäi käyttämättä ja näin ollen peruuntui 545 000 euroa eli 17 prosenttia; pitää valitettavana, että sidottuja määrärahoja siirrettiin vuodelle 2013 suuri määrä (611 000 euroa eli 19 prosenttia kokonaismäärästä); katsoo tämän viittaavan vaikeuksiin yhteistyöelimen toiminnan suunnittelussa ja/tai täytäntöönpanossa, koska vuodelle 2012 tehdyt määrärahasiirrot liittyivät enimmäkseen viivästyneisiin palvelukseenottoihin ja siihen, että käytössä ei ollut vaikuttavia toimintaperiaatteita, joiden avulla olisi varmistettu, että asiantuntijoiden ilmoittamat työmatkakulut esitetään ja korvataan oikea-aikaisesti; kehottaa yhteistyöelintä puuttumaan tilanteeseen ja ilmoittamaan toteutetuista toimista 1. syyskuuta 2014 mennessä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  panee merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2012 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee huolestuneena merkille, että hankintamenettelyjen valmistelussa, toteutuksessa ja dokumentoinnissa on paljon parantamisen varaa; mainitsee erityisesti, että sopimuksentekomenettelyissä ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota hinta-laatusuhteeseen ja että lisäksi yleisiä ratkaisuperusteita ei ollut jaoteltu osaperusteiksi, jotka mahdollistaisivat tarjousten vertailukelpoisuuden ja selkeän arvioinnin;

8.  pitää valitettavana, että tarkastetuissa palvelukseenottomenettelyissä havaittiin merkittäviä avoimuutta heikentäviä puutteita; toteaa, että suullisten ja kirjallisten kokeiden kysymykset oli määritetty vasta sen jälkeen, kun valintalautakunta oli tutkinut hakemukset, kirjallisiin kokeisiin ja haastatteluihin pääsemistä sekä soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaamista varten tarvittavia vähimmäispistemääriä ei ollut asetettu eikä nimittävä viranomainen ollut antanut valintalautakunnan nimittämistä ja lautakunnan kokoonpanon muutoksia koskevaa hyväksyntää;

9.  panee huolestuneena merkille, että kaikille yhteistyöelimen palveluksessa oleville on hankittu matkapuhelin, jonka kuukausittainen käyttörajoitus on 50 euroa, vaikka suurin osa henkilöstöstä toimii hallinnollisissa tai tukitehtävissä eikä joudu matkustamaan; on huolestunut siitä, että yksityistä käyttöä ei valvota;

10.  pitää valitettavana, että yhteistyöelimellä ei ole käteisvarojen hoitoon sovellettavaa menettelyä; toteaa, että sen vuoksi vuoden 2012 lopussa kaikki käteisvarat (1 600 000 euroa) oli talletettu yhteen pankkiin, jonka luottokelpoisuusluokka oli BBB;

11.  kehottaa yhteistyöelintä ilmoittamaan edellä mainittujen jäljellä olevien hankinta- ja palvelukseenottomenettelyjen puutteiden korjaamiseksi toteuttamistaan toimista 1. syyskuuta 2014 mennessä;

Eturistiriitatilanteiden ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

12.  pitää valitettavana, että yhteistyöelin on toimittanut vain vähän tietoja eturistiriitoja koskevasta toimintalinjastaan ja viitannut vain etunäkökohtia koskevien ilmoitusten pyytämiseen eikä ole maininnut mitään menettelysäännöistä tai käytössä olevasta toimintalinjasta; panee merkille, että ilmoitusten julkaisemisesta, käytössä olevasta tietoisuuden lisäämistä koskevasta koulutuksesta tai yhteistyöelimen tavoitteesta noudattaa eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa unionin erillisvirastoissa koskevia komission suuntaviivoja ei ole mitään mainintaa; kehottaa yhteistyöelintä korjaamaan tilanteen 1. syyskuuta 2014 mennessä; kehottaa yhteistyöelintä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisia tietoja tämän asian suhteen toteutettavista toimenpiteistä erityisesti siksi, että organisaatio muodostuu jäsenvaltioiden sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten edustajista ja sen on neuvottava samoja sääntelyviranomaisia sekä unionin toimielimiä, ja näin ollen tässä tilanteessa tarvitaan tehokasta ja avointa eturistiriitoja koskevaa toimintalinjaa;

13.  panee merkille, että henkilökohtaisia etunäkökohtia koskevia ilmoituksia pyydetään yhteistyöelimen johtokunnan ja sääntelyneuvoston jäseniltä sekä sen henkilöstöltä; panee merkille, että palvelukseenottoa koskevien valintalautakuntien jäsenten etunäkökohtia koskevat ilmoitukset on päivitetty tilintarkastustuomioistuimen suositusten perusteella; kehottaa yhteistyöelintä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, aikooko yhteistyöelin tarkistaa eturistiriitatilanteita koskevia järjestelyjään edellä mainittujen komission suuntaviivojen perusteella;

14.  panee merkille, että johtokunnan jäsenten, hallintojohtajan ja ylimmän johdon ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset eivät ole julkisesti saatavilla; kehottaa yhteistyöelintä korjaamaan asian pikaisesti;

Sisäinen tarkastus

15.  pitää valitettavana, että ratkaisematta on useita sisäiseen valvontaan liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi seuraavat:

–  yhteistyöelin ei ole vielä pannut täytäntöön seuraavia sisäisen valvonnan standardeja: ”tavoitteet ja tulosmittarit” (standardi 5), ”prosessit ja menettelyt” (standardi 8), ”asiakirjahallinto” (standardi 11) ja ”tiedotus ja viestintä” (standardi 12)

–  käyttöomaisuuden rekisteröintiin ja luovutukseen sovellettavaa menettelyä ei ole eikä käyttöomaisuusinventaariota ole suoritettu

–  toimintaperiaatteiden ja menettelyjen soveltamiseen liittyvien poikkeusten ja poikkeamien toteamista, hyväksymistä ja kirjaamista koskevia menettelyjä ei ole pantu täytäntöön;

16.  kehottaa yhteistyöelintä korjaamaan tilanteen ja tiedottamaan edistymisestään 1. syyskuuta 2014 mennessä;

Toiminnan tuloksellisuus

17.  kehottaa yhteistyöelintä tiedottamaan työnsä tuloksista ja sen vaikutuksista unionin kansalaisiin helposti saatavilla olevassa muodossa, lähinnä verkkosivustollaan;

o
o   o

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 3. huhtikuuta 2014 2014 antamaansa päätöslauselmaan(7).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 9.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0299.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö