Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2214(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0205/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0205/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.26
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0302

Hyväksytyt tekstit
PDF 204kWORD 110k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
P7_TA(2014)0302A7-0205/2014
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä käännöskeskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0205/2014),

1.  myöntää Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 15.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä käännöskeskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0205/2014),

1.  hyväksyy Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 15.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. huhtikuuta 2014, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä käännöskeskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0205/2014),

A.  toteaa, että unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 48 292 749 euroa, mikä merkitsee 5,86 prosentin lisäystä vuoteen 2011 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2012 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 87,45 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 90,23 prosenttia;

2.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2012 lopussa käännöskeskuksella oli yhteensä 35 miljoonaa euroa käteisvaroja ja lyhytaikaisia talletuksia; toteaa, että käännöskeskus ei pysty mukauttamaan hintoja vuoden aikana siten, että tulot ja menot olisivat tasapainossa, vaikka se onkin ajoittain maksanut asiakkailleen palautuksia ylijäämän pienentämistä silmällä pitäen; kehottaa käännöskeskusta ehdottamaan komission kanssa korjausta tilanteeseen;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuotuisessa tarkastuksessa ei havaittu siirtojen määrään liittyviä merkittäviä ongelmia vuonna 2012; on tyytyväinen siihen, että käännöskeskus on noudattanut talousarvion vuotuisuuden periaatetta ja toteuttanut talousarviotaan oikea-aikaisesti;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

4.  panee tyytyväisenä merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2012 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia; on tyytyväinen käännöskeskuksen talousarvion hyvään suunnitteluun;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  panee merkille, että vuodelta 2012 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta käännöskeskuksen hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen vuotuisessa tarkastuskertomuksessa;

6.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei vuotta 2012 koskevassa kertomuksessaan esittänyt huomautuksia käännöskeskuksen palvelukseenottomenettelyistä;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

7.  panee merkille, että käännöskeskus aikoo arvioida eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintalinjojaan eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa unionin erillisvirastoissa koskevien komission suuntaviivojen perusteella; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin tuloksista heti, kun ne ovat saatavilla;

8.  panee merkille, että hallintoneuvoston jäsenten, johtajan ja ylimmän johdon ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset eivät ole julkisesti saatavilla; kehottaa käännöskeskusta korjaamaan asian pikaisesti;

Toiminnan tuloksellisuus

9.  kehottaa virastoa tiedottamaan työnsä tuloksista ja sen vaikutuksista unionin kansalaisiin helposti saatavilla olevassa muodossa, lähinnä verkkosivustollaan;

o
o   o

10.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 3. huhtikuuta 2014 antamaansa päätöslauselmaan(7).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 15.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0299.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö