Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2208(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0207/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0207/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.27
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0303

Hyväksytyt tekstit
PDF 211kWORD 112k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Vastuuvapaus 2012: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
P7_TA(2014)0303A7-0207/2014
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (C7-0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(4) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0207/2014),

1.  myöntää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 21.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  »ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(4) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0207/2014),

1.  hyväksyy Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 21.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. huhtikuuta 2014, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(4) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0207/2014),

A.  toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 19 216 951 euroa, mikä merkitsee 1,83 prosentin lisäystä vuoteen 2011 verrattuna;

B.  toteaa, että keskuksen tilinpäätöksen mukaan unionin kokonaisrahoitusosuus sen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2012 oli 16 933 900 euroa eli 0,31 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen varainhoitovuoden 2012 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

1.  panee merkille keskuksen keskeisen roolin ammatillisen koulutuksen edistämisessä unionissa aikana, jolloin tarvitaan uusia koulutusmenetelmiä; korostaa keskuksen toiminnan merkitystä toimintalinjoille, joilla pyritään selvittämään ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia tukea talouskehitystä ja helpottaa siirtymistä oppimisympäristöstä työelämään, erityisesti taloudellisen taantuman aikana; pitää myönteisenä, että eri sidosryhmät turvautuvat yhä useammin keskuksen asiantuntemukseen ja analyyttisiin valmiuksiin;

Vuoden 2011 vastuuvapausmenettelyn seuranta

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhden edellisenä vuonna esitetyn huomautuksen perusteella toteutetun korjaavan toimen toteutus on kesken, yksi on toteutettu ja yksi on osittain toteutettu ja ”osittain” kesken;

3.  panee merkille, että keskuksen vuosikertomuksen mukaan sen työohjelma pantiin täytäntöön suunnitellusti; antaa keskukselle tunnustusta edistymisestä, jonka se on saavuttanut työohjelmaan liitetyn suoritusarviointijärjestelmän mukaan keskipitkän aikavälin (2012–2014) prioriteeteiksi asetetuilla aloilla;

4.  panee merkille, että keskuksen mukaan

–  kehitettiin kattava hankintojen suunnittelua ja talousarvioseurantaa koskeva menettely, mikä auttoi vähentämään siirtoja budjettikohdasta toiseen vuonna 2012 yli 25 prosentilla, ja kehitettiin myös menetelmä osastoon 1 liittyvien menojen ennakoimisen parantamiseksi, mukaan luettuna parametrit, ennusteet ja toimet,

–  toteutettiin rakennetoimia, jotta voidaan puuttua ammatillisen koulutuksen avustusten rahoittamiseen liittyviin puutteisiin, eli mukautettiin verkostossa tapahtuvien toimitusten aikataulua ja edellytettiin lopullisia täytäntöönpanoraportteja ensimmäisen puolivuotiskauden kuluessa; valmisteltiin toiminnan tarkastusta käyttämällä tarkistuslistoja, joissa keskitytään vaihtokursseihin, tarkastuslausuntojen ja raporttien väliseen yhtenäisyyteen ja laskuvirheiden havaitsemiseen; esitettiin verkoston jäsenille hienojakoiset suuntaviivat lopullisten täytäntöönpanoraporttien valmistelusta, jotta voidaan välttää toistuvat tai pitkät laskutuksen keskeytykset, ja alettiin soveltaa lopullisten täytäntöönpanoraporttien toimittamisen kuukausittaista valvontamekanismia,

–  komission sisäisen tarkastuksen (IAS) vuodelta 2010 peräisin olevien suositusten panemiseksi täytäntöön viimeisteltiin ja hyväksyttiin kattava toiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma, jossa arvioidaan mahdollisten häiriöiden riskiä ja määritellään kriittiset toiminnot ja tarvittavat reaktioajat ja johon sisältyy täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma;

Talousarvio- ja varainhallinto

5.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2012 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,68 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 94,44 prosenttia;

Sitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

6.  toteaa, että sidottuja määrärahoja siirrettiin osastossa 2 seuraavalle varainhoitovuodelle paljon eli 39 prosenttia; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan tämä johtui lähinnä syistä, joihin keskus ei voinut vaikuttaa;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

7.  panee merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2012 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia, ja on tyytyväinen keskuksen talousarvion hyvään suunnitteluun;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.  panee merkille, että vuodelta 2012 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta keskuksen hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

9.  pitää huolestuttavana, että tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan esivalintalautakunnan jäsenet eivät allekirjoittaneet eturistiriidattomuutta koskevaa ilmoitusta kahdessa keskuksen johtajan palvelukseenottomenettelyssä, jotka käynnistettiin vuonna 2010 ja 2011 ja joiden ilmoitettiin päättyneen tuloksettomina; pitää huolestuttavana, että haastattelujen kysymykset ja niiden painotukset sekä soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaamisen edellyttämät vähimmäispistemäärät määritettiin vasta hakijoiden seulonnan jälkeen;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

10.  panee merkille, että keskus arvioi eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintalinjojaan eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa unionin erillisvirastoissa koskevien komission suuntaviivojen perusteella; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin tuloksista, kun ne ovat saatavilla;

11.  panee merkille, että hallintoneuvoston jäsenten ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset sekä keskuksen johtajan ja ylimmän johdon etunäkökohtia koskevat ilmoitukset eivät ole julkisesti saatavilla; kehottaa keskusta korjaamaan asian pikaisesti;

Huomautukset sisäisestä valvonnasta

12.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan keskus ei yleensä tarkasta edunsaajien ilmoittamia henkilöstökuluja alkuperäisten todentavien asiakirjojen perusteella, vaikka keskuksen avustuksiin (joita myönnetään vuosittain kansallisten kumppanien muodostamalle verkostolle) kohdistamissa ennakkotarkastuksissa käydään perusteellisesti läpi avustuksensaajien esittämät menoilmoitukset sekä edunsaajien kanssa sopimuksen tehneiden ulkoisten tarkastajien taikka riippumattomien virkamiesten antamat lausunnot; pitää valitettavana, että jälkitarkastuksia toimitettiin tältä osin viimeksi vuonna 2009, ja korostaa tarvetta toimittaa niitä menettelyn parantamiseksi; panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan ennakkotarkastuksilla saavutetaan vain rajallinen varmuus, ja ehdottaa, että ennakkotarkastusmenettelyjä olisi vahvistettava; kehottaa keskusta ratkaisemaan ongelman ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista toimista vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seurannan yhteydessä;

Sisäinen tarkastus

13.  panee merkille, että keskuksen mukaan IAS toteutti vuonna 2012 riskinarvioinnin ja totesi, että viisi riskitekijää on kriittisiä; toteaa, että nämä viisi tekijää kuuluivat keskuksen vuotuiseen riskinhallintaohjelmaan 2012 osana keskuksen saman vuoden työohjelmaa; toteaa, että kolmessa tapauksessa toimet on toteutettu ja että kahden kriittisen tekijän osalta toimet ovat kesken;

Toiminnan tuloksellisuus

14.  pyytää keskusta tiedottamaan työnsä tuloksista ja sen vaikutuksista unionin kansalaisiin helposti saatavilla olevalla tavalla, lähinnä verkkosivustollaan;

o
o   o

15.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 3. huhtikuuta 2014 antamaansa päätöslauselmaan(7).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 21.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0299.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö