Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2219(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0221/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0221/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.29
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0305

Pieņemtie teksti
PDF 379kWORD 125k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
P7_TA(2014)0305A7-0221/2014
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7-0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3), un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(4), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0221/2014),

1.  sniedz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 66. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu (C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3), un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(4), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0221/2014),

1.  apstiprina Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 66. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3), un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(4), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0221/2014),

A.  tā kā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka Aģentūras galīgais 2012. finanšu gada budžets bija EUR 158 848 191, kas ir par 7 % vairāk nekā 2011. gadā;

B.  tā kā kopējā Savienības iemaksa Aģentūras 2012. gada budžetā bija EUR 38 651 354,83, kas ir par 6,95 % vairāk nekā 2011. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.  atgādina par Aģentūras svarīgo lomu, jo tā nodrošina maksimālu aviācijas drošību visā Eiropā; turklāt atgādina, ka pašlaik tiek pārskatīts regulējums attiecībā uz Eiropas vienoto gaisa telpu, kā rezultātā Aģentūras pilnvaras varētu tikt paplašinātas; uzsver, ka Aģentūras pilnvaru paplašināšanas gadījumā tai jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēkresursi, kas tai nepieciešami, lai sekmīgi veiktu savus uzdevumus;

Saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

2.  saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu par gada pārskatiem konstatē, ka divas korektīvās darbības, kas veiktas, reaģējot uz pieciem 2011. gadā izdarītajiem komentāriem, ir atzīmētas kā „nepabeigtas” un pārējās trīs — kā „pabeigtas”;

3.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

–  III sadaļas pārnesumu līmenis, izņemot maksas un atlīdzības, 2012. gadā tika būtiski pazemināts līdz EUR 6 200 000 (46 %),

–  ir pieņemtas darba instrukcijas gan attiecībā uz pamatlīdzekļu pārvaldību, gan inventāra pārvaldību, un 2012. gadā tika veikta pilnīga inventarizācija, kuras rezultātā tika likvidēti vairāki pilnībā nolietoti aktīvi,

–  lai novērstu skaidras naudas līdzekļu uzglabāšanu tikai vienā bankā, 2013. gadā tika uzsākts konkurss par bankas kontu atvēršanu, pamatojoties uz stingriem kritērijiem attiecībā uz iespējamo banku kredītreitingiem; norāda, ka izvēlētajai bankai ir izcils kredītreitings un, tiklīdz tiks parakstīts līgums, Aģentūras naudas līdzekļi tiks ieskaitīti šajā bankā atkarībā no kredītriska un procentu likmes attiecības,

–  ir ieviesti pasākumi un pārbaudes, lai varētu pieņemt darbā vajadzīgos nozares ekspertus, vienlaicīgi novēršot iespējamās interešu konfliktu situācijas; turklāt ņem vērā, ka mācības par interešu konfliktiem ir pabeigtas un ka jaunajiem darbinieki tiek regulāri rīkotas mācības;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  norāda, ka vispārējais to apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija 95 %, kas bija robežās no 96 % I sadaļā (Personāla izdevumi) un 95 % II sadaļā (Administratīvie izdevumi) līdz 89 % III sadaļā (Pamatdarbības izdevumi);

5.  ar bažām norāda, ka III sadaļā bija augsts to pārnesto apropriāciju īpatsvars — 46 %, par kurām bija uzņemtas saistības; uzsver — lai gan tik augsts līmenis ir daļēji skaidrojams ar Aģentūras darbību daudzgadu raksturu un pienācīgi pamatotiem Revīzijas palātas izlasē iekļautajiem pārnesumiem, tas ir pretrunā budžeta gada pārskata principam;

Pārvietojumi

6.  ar gandarījumu atzīmē, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas veiktās revīzijas laikā izdarītajiem konstatējumiem 2012. gada veikto darījumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem; izsaka Aģentūrai atzinību par veiksmīgo budžeta plānošanu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.  ar bažām norāda, ka vienā no revidētajām darbā pieņemšanas procedūrām atlasītajam kandidātam nebija Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos prasīto universitātes diplomu vai līdzvērtīgas profesionālās kvalifikācijas; prasa Aģentūrai sniegt paskaidrojumu par to, kā tas varēja notikt;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir pieņēmusi noteikumu par gadu ilgu pienākumu neuzlikšanas pārejas periodu, kura laikā nevienam jaunam organizācijas darbiniekam netiek ļauts strādāt ar dokumentāciju, ar kuru tas ir tieši strādājis pēdējo piecu gadu laikā;

9.  atzīmē, ka, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes ieteikumu, Aģentūra savā 2013. gada darbības pārskatā iekļaus informāciju, tostarp statistikas datus, par interešu konfliktu pārvaldību;

10.  ņem vērā, ka Aģentūra pašlaik izvērtē vadītāju un to personu interešu deklarācijas, kuras ieņem sensitīvus amatus; tomēr pauž nožēlu, ka nedz valdes locekļu un novērotāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz arī izpilddirektora interešu deklarācija nav publiski pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē; aicina Aģentūru steidzami novērst šo trūkumu;

11.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūras tīmekļa vietnē nav pieejama informācija par Apelācijas padomes locekļiem; uzskata, ka šo locekļu vārdi, CV un interešu deklarācijas būtu jāpublisko; tādēļ aicina Aģentūru steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējās pārbaudes

12.  ar bažām norāda — lai gan Aģentūra ieviesa standartizētu procedūru ex ante pārbaudēm, attiecīgie kontrolsaraksti nebija aizpildīti, un izdevumu apzināšanas pamatojošā dokumentācija ne vienmēr bija pieejama; aicina Aģentūru veikt pasākumus, lai labotu minēto situāciju, un ziņot par pasākumiem, kas veikti saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

13.  pauž nožēlu par to, ka, lai gan ex post pārbaužu metodes apstiprināja 2009. gadā un Aģentūra papildus uzlaboja to ieviešanu, joprojām iespējami uzlabojumi dažās jomās, proti, vēl arvien nav pārbaužu gada plāna, pārbaudāmie darījumi netiek atlasīti atkarībā no riska, un metodē nav iekļautas publiskā iepirkuma procedūras; aicina Aģentūru veikt pasākumus, lai uzlabotu savu sniegumu šajā jomā, un ziņot par pasākumiem, kas veikti saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

Iekšējā revīzija

14.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka 2012. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica ierobežotu IT projektu pārvaldības pārbaudi, kuras rezultātā tika sniegti divi ļoti svarīgi ieteikumi; norāda, ka IAS novērtēja arī Aģentūras sasniegumus attiecībā uz tā iepriekš veikto revīziju (2006–2011) ieteikumu īstenošanu; pieņem zināšanai, ka IAS apstiprināja, ka Aģentūra ir atbilstīgi īstenojusi 22 no 23 ieteikumiem, savukārt attiecībā uz atlikušo ieteikumu Aģentūra paziņoja, ka ir to īstenojusi un gaida IAS galīgo novērtējumu;

Darbības rezultāti

15.  prasa, lai Aģentūra, galvenokārt savā tīmekļa vietnē sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o
o   o

16.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada 3. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(7).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 66. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0299.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika