Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2245(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0187/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0187/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.30
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0306

Hyväksytyt tekstit
PDF 209kWORD 99k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Vastuuvapaus 2012: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
P7_TA(2014)0306A7-0187/2014
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(4) ja erityisesti sen 35 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0187/2014),

1.  myöntää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 73.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(4) ja erityisesti sen 35 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0187/2014),

1.  hyväksyy Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 73.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. huhtikuuta 2014, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(4) ja erityisesti sen 35 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0187/2014),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastosta tuli taloudellisesti itsenäinen 20. syyskuuta 2012 ja kyseiseen päivään asti komissio toteutti sen talousarviota;

B.  toteaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksen mukaan sen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 10 000 000 euroa;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston varainhoitovuoden 2012 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)

1.  toteaa, että tilinpitäjä ei vielä ole hyväksynyt viraston kirjanpitojärjestelmää;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2012 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 69,02 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 41,20 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  huomauttaa, että varainhoitovuoden 2012 talousarviomäärärahojen tarve oli arvioitu huomattavasti todellista suuremmaksi, koska taloudellisen itsemääräämisoikeuden saamisen jälkeen siirretyistä 7 000 000 eurosta sidottiin vain 4 800 000 euroa;

4.  panee huolestuneena merkille, että sidotuista määrärahoista siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle 3 200 000 euroa, mikä vastaa 65,13:a prosenttia taloudellisen itsemääräämisoikeuden voimassaolon aikana sidotuista kokonaismäärärahoista; muistuttaa virastoa, että määrärahasiirtojen suuri määrä on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta; kehottaa siksi virastoa parantamaan tuloksiaan tässä yhteydessä; panee kuitenkin merkille, että siirrot liittyivät lähinnä laskuihin, joita ei vielä ollut saatu tai maksettu vuoden lopussa, sekä asiantuntijoita koskevien kulujen korvaamiseen; toteaa lisäksi, että noin 800 000 euroa koski viraston tiloissa vuonna 2012 tehtyjä kunnostustöitä, joiden osalta maksut suoritetaan loppuhyväksynnän jälkeen;

5.  panee huolestuneena merkille, että 200 000 euron suuruisesta siirrosta seuraavalle varainhoitovuodelle ei ollut tehty oikeudellista sitoumusta (sopimusta), joten se oli sääntöjenvastainen; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joihin se on ryhtynyt estääkseen vastaavat tilanteet tulevaisuudessa;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  panee tyytyväisenä merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2012 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee merkille, että vuodelta 2012 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta viraston hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

8.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei vuotta 2012 koskevassa kertomuksessaan esittänyt huomautuksia viraston palvelukseenottomenettelyistä;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

9.  panee merkille viraston antamista tiedoista, että se on hyväksynyt eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat toimintalinjat, joilla pyritään määrittämään periaatteita, menettelyjä ja välineitä eturistiriitatilanteiden estämiseksi, yksilöimiseksi ja hallitsemiseksi;

10.  panee merkille, että hallintoneuvoston jäsenten ja ylimmän johdon ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset samoin kuin pääjohtajan etunäkökohtia koskeva ilmoitus eivät ole julkisesti saatavilla; kehottaa virastoa korjaamaan asian pikaisesti;

Sisäinen valvonta

11.  panee merkille, että fyysistä inventaariota ei ole tehty ja että 20 prosenttia maksuista suoritettiin varainhoitoasetuksessa säädettyjen määräaikojen jälkeen; panee merkille, että kymmentä kuudestatoista sisäisen valvonnan standardista ei ollut vielä pantu täytäntöön kaikilta osin; panee merkille, että viraston selityksen mukaan vuoden 2012 tilanne oli poikkeuksellinen, koska syyskuussa 2012 siitä tuli taloudellisesti riippumaton komissiosta (sisäasioiden pääosastosta);

Toiminnan tuloksellisuus

12.  kehottaa virastoa tiedottamaan työnsä tuloksista ja sen vaikutuksista unionin kansalaisiin helposti saatavilla olevassa muodossa, lähinnä verkkosivustollaan;

13.  katsoo, että vähimmäisvaatimuksena viraston vuotuinen toimintakertomus olisi julkaistava kaikilla unionin virallisilla kielillä eikä nykykäytännön mukaan pelkästään englanniksi; katsoo, että alkajaisiksi kertomus olisi julkaistava ainakin saksaksi ja ranskaksi, mikäli sen julkaiseminen kaikilla unionin virallisilla kielillä ei ole mahdollista välittömästi;

o
o   o

14.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 3. huhtikuuta 2014 antamaansa päätöslauselmaan(7).

(1) EUVL C 365, 13.12.2013, s. 73.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0299.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö