Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2238(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0232/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0232/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.38
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0314

Pieņemtie teksti
PDF 450kWORD 115k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
P7_TA(2014)0314A7-0232/2014
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7-0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2012. finanšu gada pārskatiem ar Iestādes atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi)(4) un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A7-0232/2014),

1.  sniedz Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 134. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu (C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2012. finanšu gada pārskatiem ar Iestādes atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi)(4) un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A7-0232/2014),

1.  apstiprina Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 134. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2012. finanšu gada pārskatiem ar Iestādes atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi)(4) un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A7-0232/2014),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (turpmāk „Iestāde”) finanšu pārskatiem tās 2012. gada galīgais budžets bija EUR 15 655 000, kas ir par 46,76 % vairāk nekā 2011. gadā; tā kā šī pieauguma iemesls bija tas, ka Iestāde ir tikai nesen izveidota;

B.  tā kā kopējā Savienības iemaksa Iestādes 2012. gada budžetā bija EUR 5 484 109,07, kas ir par 28,52% vairāk nekā 2011. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.  atgādina, ka Parlaments bija galvenais dalībnieks Iestādes — arī Eiropas Banku iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes —izveidē un tā ir viena no trijām Eiropas ekonomikas un finanšu uzraudzības iestādēm, kuras joprojām atrodas izveides stadijā; tādēļ uzskata, ka joprojām ir vajadzīga labāka koordinācija Eiropas līmenī;

2.  uzskata, ka Iestādes nozīme apdrošināšanas un pārapdrošināšanas iestāžu drošības un stabilitātes veicināšanā un apdrošināto personu un pensiju shēmu dalībnieku interešu aizsargāšanā ir būtiska ekonomikas atlabšanai un ilgtspējīgu darbvietu un izaugsmes nodrošināšanai Eiropā;

Saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

3.  atzinīgi vērtē to, ka, reaģējot uz 2011. gadā izteiktajiem Revīzijas palātas komentāriem, 2013. gada septembrī bija pabeigti divi korektīvi pasākumi; atgādina, ka šis process jāpabeidz pilnībā; norāda, ka korektīvie pasākumi vēl joprojām tiek īstenoti un ir noteikti nepieciešami;

4.  pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka 2012. un 2013. gadā tā ir ieviesusi vairākus pasākumus saistībā ar iekšējām procedūrām, lai panāku, ka II sadaļā (Administratīvie izdevumi) saistību izpildes rādītāji ir atbilstošā līmenī, un šo un citu pasākumu rezultātā šīs sadaļas budžeta izpildes līmenis 2012. gadā sasniedza 95,37 % un 2013. gadā — 92,02 %, bet saistību izpildes līmenis III sadaļā 2012. gadā sasniedza 99,21 % un 2013. gadā — 98,77 %;

5.  pieņem zināšanai, ka Iestādes valde 2013. gada 19. novembrī pieņēma jaunus noteikumus par interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz Uzraudzības padomes un valdes locekļiem un ka izpilddirektors ir pieņēmis līdzīgus noteikumus attiecībā uz štata darbiniekiem un līgumslēdzējiem; norāda, ka abos noteikumos ir skaidri noteiktas prasības par deklarācijām, kā arī konfliktu un pārkāpumu definīcijas un paredzēti pārvaldības procesi un sodi;

Budžeta un finanšu pārvaldība

6.  norāda, ka, pateicoties 2012. finanšu gadā īstenotajai budžeta uzraudzībai, kopējais budžeta izpildes līmenis šajā gadā bija 90,63 %; ar bažām atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 67,21 %;

7.  uzsver to, ka saistībā ar Iestādei uzticētajiem papildu pienākumiem, kā arī turpmākiem pienākumiem, kas paredzēti tiesību aktu priekšlikumos, par kuriem vēl jāpanāk vienošanās, būs nepieciešams palielināt tās budžetu un piešķirt papildu cilvēkresursus, lai Iestāde spētu pienācīgi pildīt savu uzraudzītājas lomu; uzskata, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo Iestādes pienākumu klāsts, iespējams, turpinās pieaugt; norāda, ka, pirms tiek palielināti cilvēkresursi vai vienlaikus ar to palielināšanu, pēc iespējas jāveic racionalizācijas pasākumi, piemēram, cilvēkresursi jāpārdala, lai palielinātu to darbības efektivitāti;

8.  secina, ka Iestādes pašreizējā finansēšanas kārtība, kuras pamatā ir jaukta finansēšanas sistēma, nav elastīga, rada lieku administratīvo slogu un var apdraudēt tās neatkarību;

Saistības un pārnestās apropriācijas

9.  pauž nožēlu par to, ka uz 2013. gadu pārnesto apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, līmenis III sadaļā (Pamatdarbības izdevumi) bija ļoti augsts — 79 % no kopējām apropriācijām; pieņem zināšanai, ka tā galvenais iemesls ir vienas IT iepirkuma procedūras sarežģītība un ilgums — par to 2012. gada decembrī, kā plānots, bija parakstīts EUR 2 200 000 vērts līgums; norāda, ka 2013. gadā no 2012. gada pārnesto III sadaļas apropriāciju izpildes līmenis ir sasniedzis 95 %;

Pārvietojumi

10.  ar gandarījumu norāda, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas veiktās revīzijas laikā izdarītajiem konstatējumiem 2012. gada veikto darījumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

11.  ar gandarījumu norāda, ka Iestāde ir sākusi ieviest rīcības plānu, kā rezultātā ir panākti uzlabojumi tās publiskā iepirkuma procedūrās, un mērķis ir panākt, lai tās pilnībā atbilstu Savienības noteikumiem par publisko iepirkumu;

12.  pauž nožēlu par to, ka viens līgums, kas bija saistīts ar finanšu datubāzes izstrādi, bija sadalīts četrās daļās — katra no tām EUR 60000 apmērā —, un visas bija tieši piešķirtas diviem uzņēmumiem; uzskata — ņemot vērā kopējo vienam projektam iepērkamo pakalpojumu vērtību (EUR 240000), būtu bijis jāpiemēro atklāta vai ierobežota procedūra, un tādējādi attiecīgās saistības un maksājumi ir nepareizi;

13.  cer — sevišķi ņemot vērā iepriekš minētās līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras —, ka visi attiecīgie darbinieki tagad ir atbilstoši apmācīti, lai nodrošinātu, ka viņi ir pilnībā spējīgi īstenot jauno Finanšu regulu un lemt, piemēram, par to, vai līgumus var sadalīt daļās;

14.  norāda, ka Revīzijas palāta savā ikgadējā revīzijas pārskatā par 2012. gadu nav sniegusi komentārus par Iestādes darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15.  atzinīgi vērtē to, ka Iestāde tagad ir pieņēmusi politikas nostādnes un noteikumus par interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz Uzraudzības padomes un valdes locekļiem, kā arī štata darbiniekiem un līgumslēdzējiem; norāda, ka Iestāde 2011. gadā pieņēma ētikas normas un izstrādāja īpašus noteikumus par Iestādes ieinteresēto personu grupām un Apelācijas padomi, lai risinātu iespējamos interešu konfliktus; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par nodomu pārskatīt minētās ētikas normas, pamatojoties uz Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās;

16.  atzinīgi vērtē to, ka Iestāde šobrīd strādā pie savas tīmekļa vietnes struktūras, tostarp pie tā, lai izveidotu īpašu tīmekļa lapu, kas būtu veltīta interešu konfliktiem; konstatē, ka nedz valdes un Uzraudzības padomes locekļu dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz arī izpilddirektora un augstākā līmeņa vadītāju interešu deklarācijas nav publiski pieejamas; aicina Iestādi steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

17.  pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir veicis padziļinātu revīzijas prioritāšu novērtējumu par turpmākiem gadiem, kurā tika noteikti svarīgākie apdraudējumi un stratēģiskais revīzijas plāns 2013.–2015. gadam, ka arī tika uzskaitītas turpmākās revīzijas tēmas; pieņem zināšanai, ka Iestāde ir izstrādājusi rīcības plānu, lai risinātu problēmas konstatētajās jomās, kur ir augsts riska līmenis, un ka par plānu ir panākta vienošanās ar IAS;

Iekšējās pārbaudes

18.  pauž nožēlu par to, ka, lai gan 2012. gada maijā un jūnijā tika veikta aktīvu fiziskā pārbaude, fiziskās pārbaudes ziņojums netika sagatavots; turklāt pauž nožēlu par to, ka Iestāde nav pieņēmusi nekādas procedūras vai pamatnostādnes par materiālo aktīvu fiziskajām pārbaudēm;

19.  pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka tā ir veikusi koriģējošus pasākumus, proti, ir notikusi apmācība un ir pieņemtas pamatnostādnes par to, kā jādokumentē procesi saistībā ar līdzekļiem; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par minēto pamatnostādņu īstenošanu un par koriģējošo pasākumu rezultātiem;

Darbības rezultāti

20.  prasa, lai Iestāde, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o
o   o

21.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada 3. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(7).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 134. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0299.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika