Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2222(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0194/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0194/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.43
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0319

Pieņemtie teksti
PDF 375kWORD 129k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra
P7_TA(2014)0319A7-0194/2014
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7-0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 460/2004 par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izveidi(4), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0194/2014),

1.  sniedz Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 172. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu (C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 460/2004 par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izveidi(4), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0194/2014),

1.  apstiprina Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 172. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 460/2004 par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izveidi(4), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0194/2014),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2012. gada galīgais budžets bija EUR 8 158 163, kas ir par 0,68 % vairāk nekā 2011. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

   2012. gada beigās pārnesto apropriāciju apjoms III sadaļā bija 13 % no gada budžeta, II sadaļā — 2 % no gada budžeta un kopējais pārnesto līdzekļu apjoms bija 8,5 % no gada budžeta; konstatē, ka uz nākamo gadu pārnesto apropriāciju līmeni izdevās samazināt, pārceļot iepirkumu plānošanu no finanšu gada pirmā ceturkšņa uz iepriekšējā finanšu gada pēdējo ceturksni;
   Aģentūras pirmā inventarizācija sākās 2013. gada aprīlī un tika izmantota ABAC Assets programmatūra un tehnoloģija, un šajā inventarizācijā Aģentūra pārbaudīja pamatlīdzekļu iegrāmatojumu esamību, novērtējumu, likumīgumu un pareizību;
   tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu pārredzamības trūkumu darbinieku pieņemšanas procedūrās; atzīst, ka šo aspektu Revīzijas palāta savā ziņojumā atzīmēja kā pabeigtu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ar gandarījumu konstatē, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 91,45 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  atzīmē, ka Revīzijas palāta, veicot ikgadējo revīziju, nav konstatējusi vērā ņemamas problēmas attiecībā uz pārnesumu līmeni 2012. gadā, un izsaka Aģentūrai atzinību par gada pārskata principa ievērošanu un savlaicīgo budžeta izpildi;

Pārvietojumi

4.  ar gandarījumu atzīmē, kas saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas veiktās revīzijas gaitā izdarītajiem konstatējumiem 2012. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem, un izsaka Aģentūrai atzinību par veiksmīgo budžeta plānošanu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  atzīmē, ka ne revīzijai atlasītie darījumi, ne citi revīzijas konstatējumi par 2012. gadu Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas ziņojumā nav izraisījuši komentārus par Aģentūras publiskā iepirkuma procedūrām;

6.  ņem vērā, ka Revīzijas palāta savā ikgadējā revīzijas ziņojumā par 2012. gadu nav izdarījusi piezīmes par Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

7.  konstatē, ka valde 2013. gada oktobrī apstiprināja un parakstīja lēmumu, ar kuru nosaka praktiskos pasākumus pārredzamības un konfidencialitātes noteikumu īstenošanai;

8.  konstatē, ka valdes locekļu dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas nav publiski pieejami; aicina Aģentūru steidzami novērst šo trūkumu;

Piezīmes par iekšējām kontrolēm

9.  ar bažām konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas gada revīzijas ziņojumu Aģentūra neievēroja to, ka Finanšu regulā un tās īstenošanas noteikumos ir paredzēts, ka pamatlīdzekļu inventarizācija ir jāveic vismaz reizi trijos gados un 2012. gadā neveica visaptverošu inventarizāciju, lai gan pēdējā inventarizācija tikai veikta 2009. gadā; atzīst, ka 2012. gadā veikt inventarizāciju būtu bijis ļoti grūti vai pat nelietderīgi, jo integrētās budžeta un grāmatvedības platformas inventarizācijas pārvaldības modulis, ko uztur Komisija (DG BUDG), šajā gadā tikai tika ieviests; atzīst, ka šī problēma ar jauno sistēmu 2013. gadā tiks novērsta;

Iekšējā revīzija

10.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka 2012. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) tajā veica padziļinātu riska izvērtēšanu, lai noteiktu revīzijas prioritātes turpmākajiem trim gadiem; konstatē, ka 2012. gada 3. decembrī IAS iesniedza savu galīgo stratēģisko revīzijas plānu 2013.–2015. gadam un tajā ir definētas IAS veicamo Aģentūras revīziju jomas šajā periodā; norāda, ka IAS veica arī dokumentu pārbaudi informācijai, ko bija iesniegusi Aģentūra, kurā tika konstatēts, ka uz 2012. gada 31. decembri neizpildītu būtiski svarīgu ieteikumu nebija; tomēr ar bažām norāda, ka četru ārkārtīgi svarīgu ieteikumu izpilde kavējās, proti, netika ievēroti Aģentūras paredzētie termiņi, kas bija noteikti sākotnējos darba plānos; konstatē, ka divu ieteikumu īstenošana būtībā ir pabeigta;

Darbības rezultāti

11.  prasa, lai Aģentūra (galvenokārt savā tīmekļa vietnē) sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o
o   o

12.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada 3. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(7).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 172. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0299.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika