Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2217(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0182/2014

Předložené texty :

A7-0182/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.46
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0322

Přijaté texty
PDF 443kWORD 133k
Čtvrtek, 3. dubna 2014 - Brusel
Absolutorium za rok 2012: Evropská nadace odborného vzdělávání
P7_TA(2014)0322A7-0182/2014
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 (C7-0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2012,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0182/2014),

1.  uděluje ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2012;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 206.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2012 (C7‑0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2012,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0182/2014),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2012;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 206.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 (C7‑0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2012,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na svá předchozí rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria,

–  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0182/2014),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) rozpočet nadace na rozpočtový rok 2012 činil 20 144 530 EUR, což ve srovnání s rokem 2011 představuje zvýšení o 1,48 %,

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2012 je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné;

1.  poukazuje na důležitou úlohu nadace, pokud jde o přispívání ke zlepšování rozvoje lidského kapitálu v partnerských zemích; v tomto ohledu vítá dosažení cílů pracovního programu, jak ukazuje zvýšený počet spojených výsledků činnosti v roce 2012 podrobně popsaný ve výroční zprávě o činnosti; oceňuje skutečnost, že v rámci činnosti nadace je kladen důraz na významné problémy nezaměstnanosti mladých lidí a že se tato činnost opět zaměřuje na odborné vzdělávání a přípravu, na rozměr dovedností v oblasti malých a středních podniků a na procesy migrace;

2.  z účetní závěrky nadace s politováním zjišťuje, že situace ohledně prostor nadace zůstala v roce 2012 nedořešena, přestože byla zavedena preventivní a zmírňující opatření; vítá skutečnost, že v roce 2013 byla s regionálními orgány uzavřena dohoda zajišťující pokračování činnosti nadace v období 2013–2015;.

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2011

3.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že nápravná opatření přijatá v návaznosti na připomínky z předchozího roku byla dokončena;

4.  na základě informací poskytnutých nadací konstatuje, že:

   nadace úzce spolupracuje s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání („Cedefop“), včetně spolupráce na administrativních otázkách, a to v rámci společného pracovního programu, který tvoří přílohu ročního pracovního programu obou agentur a o němž informují ve svých výročních zprávách o činnosti;
   v případě hlavních tematických oblastí zahájí nadace a Cedofop za koordinace GŘ EAC společné projekty, které se zaměří na přidanou hodnotu spolupráce těchto dvou velmi specifických agentur; konstatuje, že jednou z oblastí trvalé spolupráce je kodaňský/bruggský přezkumný proces;
   nadace rovněž úzce spolupracuje s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, a to na základě dohody o spolupráci, která obsahuje společný roční plán činností; všímá si, že ačkoli agentura nesdílí žádné oblasti společného zájmu s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je ochotna spolupracovat v rámci jakékoli iniciativy Komise zaměřené na dosažení úspor a optimalizaci výkonnosti v agenturách;

Rozpočtové a finanční řízení

5.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2012 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,91 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby byla 95,49 %;

Závazky a přenosy

6.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že v roce 2012 dosáhla obecná míra čerpání prostředků na závazky 99,9 %, což znamená, že závazky byly učiněny včas; konstatuje však, že míra prostředků na závazky přenesených do roku 2013 byla vysoká u hlavy II (správní výdaje), neboť činila 600 000 EUR (36,8 %); oceňuje, že mezi hlavní důvody tak vysoké míry přenosu patřilo to, že byly pozdě obdrženy faktury za služby související s budovami, které byly poskytnuty v roce 2012 (300 000 EUR), a několik nákupů v oblasti IT (hardware a software), kdy objednávky byly podle původního plánu provedeny v posledních měsících roku 2012 (300 000 EUR), ale zboží bylo dodáno až v roce 2013;

Převody

7.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti a také zjištění auditu Účetního dvora se míra a povaha převodů v roce 2012 udržela v mezích příslušných finančních předpisů; oceňuje dobré rozpočtové plánování nadace;

Zadávací a výběrová řízení

8.  konstatuje, že ve výroční zprávě Účetního dvora o auditu za rok 2012 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení nadace;

9.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o auditu za rok 2012 nevznesl žádné připomínky k přijímání zaměstnanců nadací;

10.  vítá opatření přijatá nadací v reakci na znepokojení ohledně chybějící finanční politiky a transparentnosti postupů přijímání zaměstnanců;

11.  vyjadřuje politování nad tím, že před přijetím formálního rozhodnutí správní rada neinformovala Parlament o svém záměru prodloužit funkční období ředitelce úřadu, jak je stanoveno v článku 10 nařízení (ES) č. 1339/2008; připomíná, že postup je nezávislý na vysoké kvalitě osoby potvrzené ve funkci ředitele; žádá, aby byla v plné míře respektována role a pravomoci Parlamentu uvedené v tomto nařízení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

12.  vítá, že v červnu 2013 byly přijaty pokyny k prevenci a řešení střetů zájmů; vyzývá nadaci, aby tyto pokyny zpřístupnila na svých internetových stránkách;

13.  konstatuje, že životopisy ani prohlášení o zájmech členů správní rady ani prohlášení o zájmech výkonné ředitelky a vrcholného vedení nejsou veřejně přístupné; vyzývá nadaci, aby tuto situaci co nejdříve napravila;

Interní audit

14.  na základě informací získaných od nadace konstatuje, že k 23. květnu 2013 útvar interního auditu Komise (IAS) formálně uzavřel 12 ze 14 doporučení vyplývajících z auditu IAS za rok 2011 týkajících se komunikace a že nadaci nezbývají žádná neuskutečněná „velmi důležitá“ doporučení; konstatuje však, že stále nebyla uzavřena dvě doporučení útvaru IAS vyplývající z jeho auditu za rok 2011, která se týkají vnitřní komunikace a byla označena jako „důležitá“, přičemž jedno z nich bylo nadací provedeno a čeká se na přezkum a uzavření ze strany IAS a druhé opatření je nyní prováděno a jeho plné provedení se v souladu s plánovanými činnostmi očekává v roce 2013;

Činnost

15.  požaduje, aby nadace přístupným způsobem, především na svých internetových stránkách, informovala o výsledcích a o dopadech své činnosti na evropské občany;

o
o   o

16.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 3. dubna 2014(7) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 206.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2014)0299.

Právní upozornění - Ochrana soukromí