Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2250(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0203/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0203/2014

Rasprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.55
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0331

Usvojeni tekstovi
PDF 312kWORD 123k
Četvrtak, 3. travnja 2014. - Bruxelles
Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće Artemis
P7_TA(2014)0331A7-0203/2014
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2012. (C7-0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima ARTEMISA za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” radi provedbe zajedničke tehnološke inicijative na području ugrađenih računalnih sustava(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ/Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5)

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0203/2014),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ARTEMIS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 369, 17.12.2013., str. 1.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o zatvaranju računa Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2012. (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” radi provedbe zajedničke tehnološke inicijative na području ugrađenih računalnih sustava(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0203/2014),

1.  odobrava zatvaranje računa Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2012.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ARTEMIS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 369, 17.12.2013., str. 1.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2012. (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” radi provedbe zajedničke tehnološke inicijative na području ugrađenih računalnih sustava(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

–  uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0203/2014),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ARTEMIS („Zajedničko poduzeće”) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od deset godina u svrhu definiranja i provedbe „programa istraživanja” za razvoj ključnih tehnologija za ugrađene računalne sustave u različitim područjima primjene, s ciljem jačanja europske konkurentnosti i održivosti te stvaranja novih tržišta i društveno relevantnih primjena,

B.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom u listopadu 2009.,

C.  budući da maksimalni doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od deset godina iznosi 420 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje,

Proračunsko i financijsko upravljanje

1.  primjećuje da je Revizorski sud izjavio da godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća iz 2012. u svim bitnim aspektima predstavljaju njegovo financijsko stanje od 31. prosinca 2012. te da su rezultati njihovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  zabrinut je da je Zajedničko poduzeće drugu godinu zaredom zaprimilo kvalificirano mišljenje Revizorskog suda o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija godišnjih financijskih izvještaja na temelju toga da Zajedničko poduzeće nije bilo u stanju ocijeniti pruža li strategija ex-post revizije dovoljna jamstva o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija;

3.  primjećuje da Revizorski sud smatra da informacije dostupne u vrijeme provedbe strategije Zajedničkog poduzeća za ex post revizije nisu bile dostatne da bi Sud zaključio funkcionira li taj alat za ključnu kontrolu djelotvorno; ponavlja svoj poziv Revizorskom sudu da putem svojih neovisnih revizija pruži tijelu nadležnom za davanje razrješnice svoje mišljenje o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija godišnjih financijskih izvještaja Zajedničkog poduzeća;

4.  podsjeća da je Zajedničko poduzeće donijelo strategiju ex post revizije 2010. godine te ju je počelo provoditi u 2011.; primjećuje da je revizija zahtjeva za plaćanje troškova projekta delegirana nacionalnim tijelima država članica za financiranje država članica, no da administrativni sporazumi potpisani s nacionalnim tijelima za financiranje ne uključuju praktična rješenja za ex post revizije;

5.  ističe da su, prema revizorskom izvješću Revizorskog suda, plaćanja izvršena tijekom 2012. povezana s potvrdama o prihvaćanju troškova koje su izdale nacionalna tijela država članica za financiranje iznosila 7,3 milijuna EUR, što čini 43 % ukupnih plaćanja poslovanja; zabrinut je zbog toga što je, prema izvješću Revizorskog suda, Zajedničko poduzeće primilo revizorska izvješća nacionalnih tijela za financiranje kojima je obuhvaćeno oko 45 % troškova povezanih s dovršenim projektima, što Zajedničko poduzeće nije ocijenilo kvalitetu tih revizija, što Zajedničko poduzeće do kraja travnja 2013. nije dobilo informacije o revizijskim strategijama svih nacionalnih tijela za financiranje te stoga nije moglo ocijeniti pružaju li se ex post revizijama dovoljna jamstva o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija;

6.  traži od Zajedničkog poduzeća da Parlamentu dostavi izvješće o negativnim čimbenicima koje je utvrdio Revizorski sud; traži da se to izvješće dostavi Parlamentu zajedno s procjenom Revizorskog suda;

7.  ponavlja da bi Zajedničko poduzeće trebalo bez odgode poboljšati kvalitetu svojih ex ante i ex post kontrola; zahtijeva da tijelo nadležno za davanje razrješnice bude obaviješteno o rezultatima predstojećih ex post revizija; nadalje primjećuje da Zajedničko poduzeće nastoji u tekućem postupku riješiti ta pitanja u suradnji s Revizorskim sudom, te predviđa pozitivan ishod u predstojećim godinama;

8.  primjećuje da su početnim proračunom Zajedničkog poduzeća bila obuhvaćena odobrena sredstva za preuzimanje obveza za poslovanje u iznosu od 55,1 milijun EUR i da je na kraju godine Upravni odbor odlučio smanjiti proračun odobrenih sredstava za poslovanje na 39,5 milijuna EUR; usprkos tome, žali zbog činjenice da je stopa korištenja za odobrena sredstva za plaćanja za poslovanje dosegnula samo 62 %; uočava da to nije u skladu s proračunskim načelom uravnoteženosti; podsjeća Zajedničko poduzeće da treba primijeniti konkretne mjere kako bi postiglo proračunsku uravnoteženost, dosljednu s relevantnim operativnim postupcima država članica sudionica;

9.  zabrinut je niskom stopom izvršenja proračuna te, nadalje, osnovnim aktivnostima Zajedničkog poduzeća; naglašava da su bankovni depoziti ukupno iznosili 17 230 100 EUR na kraju 2012., što je 57 % odobrenih sredstava za plaćanja (30 132 752 EUR);

10.  na temelju izvješća Revizorskog suda utvrđuje da, iako se Uredbom Vijeća kojom je osnovano Zajedničko poduzeće sve rashode poslovanja planira pokriti maksimalnim ukupnim proračunom od 410 milijuna EUR, stvarni opseg izvršavanja i očekivana vrijednost poziva na podnošenje prijedloga zajedno čine 206 milijuna EUR, odnosno samo 50,2 % ukupnog proračuna; primjećuje da to pokazuje nisku stopu izvršenja proračuna, uglavnom zbog složenog financijskog procesa za zatvranje projekata; uzima na znanje da je stopa izvršenja proračuna povezana u punoj komplementarnosti s nacionalnim obvezama država članica;

Sustav unutarnje kontrole

11.  uzima na znanje da Revizorski sud smatra da je Zajedničko poduzeće pojačalo svoje napore za uspostavu i provedbu djelotvorne postupke kontrole financija, računovodstva i upravljanja u 2012.; ukazuje da je potreban dodatan rad, posebno u pogledu financijske provjere zahtjeva za povratom troškova te u pogledu standarda unutarnje kontrole;

12.  primjereno uzima na znanje da jamstvena izjava izvršnog direktora iz 2012. izražava zadršku što se tiče strategije ex post revizije, ali informacije uključene u zadršci nisu dovoljne što se tiče provedbe; poziva Zajedničko poduzeće da dobije potrebna jamstva, koja pružaju potvrde nacionalnih tijela i strategija ex post revizije;

13.  žali što životopisi članova upravnog odbora i izvršnog direktora nisu javno dostupni: poziva Zajedničko poduzeće da hitno ispravi tu situaciju; potiče Zajedničko poduzeće da u okviru novoga zajedničkog poduzeća ECSEL izradi i donese sveobuhvatnu politiku o sprečavanju sukoba interesa i postupanju u slučaju takvih sukoba;

14.  vjeruje da je visoka razina transparentnosti ključan čimbenik za smanjivanje rizika sukoba interesa; poziva stoga Zajedničko poduzeće da svoju politiku i/ili mjere za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te njihove provedbene propise, kao i popis članova upravnog odbora, rukovodećeg osoblja te vanjskih i unutarnjih stručnjaka zajedno s njihovim izjavama o financijskim interesima i životopisima objavi na svojoj internetskoj stranici;

15.  poziva Revizorski sud da prati politike Zajedničkog poduzeća koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju takvih sukoba izradom tematskog izvješća o tom pitanju do idućeg postupka davanja razrješnice;

Zajedničko poduzeće ECSEL (Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe)

16.  podsjeća da su zajednička poduzeća ARTEMIS i ENIAC osnovana u prosincu 2007. u okviru Sedmog okvirnog programa na razdoblje od deset godina, ARTEMIS radi razvoja ključnih kompetencija za nanoelektroniku, a ENIAC radi razvoja ključnih tehnologija za ugrađene računalne sustave; primjećuje da je ARTEMIS započeo sa samostalnim radom u listopadu 2009., a ENIAC je financijsku samostalnost ostvario u srpnju 2010.;

17.  podsjeća na stalnu zabrinutost tijela nadležnog za davanje razrješnice zbog niske stope izvršenja njihovog proračuna te zbog toga što su osnovne aktivnosti zajedničkih poduzeća povezane s visokim gotovinskim saldom; podsjeća da su ona nastojala povećati i utjecati na privatna i javna ulaganja u istraživanje i razvoj u dvama komplementarnim područjima koja su od velikog značaja za industrijski karakter Europe;

18.  primjećuje da je Komisija u kontekstu provedbe Obzora 2020. podnijela prijedlog (COM(2013)0501) za udruživanje ugrađenih računalnih sustava (ARTEMIS) i nanoelektronike (ENIAC) u jedinstvenu inicijativu, likvidirajući tako zajednička poduzeća ARTEMIS i ENIAC prije njihova predviđena završetka postojanja 31. prosinca 2017.; primjećuje da će novo zajedničko poduzeće na području elektroničkih komponenti i sustava nazvano ECSEL (Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe) imati oblik tripartitnog institucionalnog javno-privatnog partnerstva (JPP) s posebnim pravnim subjektom koje će uključivati privatni sektor te nacionalna i europska tijela;

19.  primjećuje da će ovaj novi pravni subjekt u okviru članka 187. UFEU-a slijediti oglednu financijsku uredbu za tijela JPP-a iz članka 209. Financijske uredbe, imat će neizravno upravljanje te bi on preuzeo sva prava i obveze trenutnih zajedničkih poduzeća ARTEMIS i ENIAC; očekuje da će Revizorski sud izvršiti potpune i primjerene financijske procjene prava i obveza svakog subjekta; podsjeća u tom kontekstu na zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o odvojenom davanju razrješnice za zajednička poduzeća u okviru članka 209. Financijske uredbe;

20.  iznenađen je da je Komisija, u tako skraćenom vremenskom okviru i bez konačne zaključne ocjene postignuća tih zajedničkih poduzeća, odlučila znatno prilagoditi provedbenu strategiju Unije za razvoj ključnih kompetencija za nanoelektroniku i za razvoj ključnih tehnologija za ugrađene računalne sustave; podsjeća na zahtjev Parlamenta za analizu troškova i koristi spajanja u kojoj se naglašavaju moguće prednosti i nedostaci;

21.  podsjeća da se u privremenim procjenama preporučala provedba budućih zajedničkih tehnoloških inicijativa na pravnom temelju koji je bolje prilagođen javno-privatnim partnerstvima s manjim neizravnim administrativnim troškovima, te veća fleksibilnost te manja administrativna opterećenja radi privlačenja predstavnika industrije na visokoj razini;

22.  nadalje primjećuje da bi radi ostvarivanja tih ciljeva zajedničko poduzeće ECSEL trebalo pružati financijsku potporu većinom u obliku bespovratnih sredstava sudionicima nakon otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje ponuda usmjerenih na dokazane nedostatke tržišta;

23.  žali da se u prijedlogu Komisije isključuje pregled računa te prihoda i rashoda zajedničkog poduzeća ECSEL od strane Revizorskog suda te naznačuje da će račune zajedničkog poduzeća na godišnjoj razini pregledati neovisno revizorsko tijelo; poziva Komisiju da razjasni u čemu je dodana vrijednost takvog prijedloga; naglašava da je Revizorski sud isključivi revizor zajedničkih poduzeća osnovanih u okviru članka 187. UFEU-a nakon 2002. te je stoga izgradio široku bazu znanja o tim tijelima koja se ne bi trebala odbaciti;

Horizontalni aspekti europskih zajedničkih poduzeća u području istraživanja

24.  uzima u obzir da revizijski pristup Revizorskog suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, procjenu ključnih provjera nadzornih i kontrolnih sustava te ispitivanje transakcija na razini zajedničkoga poduzeća, ali ne i na razini članova ili krajnjih korisnika zajedničkoga poduzeća;

25.  primjećuje da revizijsko ispitivanje na razini članova ili krajnjih korisnika provode zajedničko poduzeće ili vanjska revizijska poduzeća s kojima je zajedničko poduzeće sklopilo ugovor i koje ih nadzire;

26.  pozdravlja tematsko izvješće Revizorskog suda br. 2/2013: „Je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje?” u kojem Sud ispituje je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7);

27.  uzima u obzir da je revizija također obuhvatila pokretanje zajedničkih tehnoloških inicijativa;

28.  slaže se sa zaključkom Revizorskog suda da su zajedničke tehnološke inicijative osnovane kako bi se podržalo dugoročno industrijsko ulaganje u posebna područja istraživanja; uočava, međutim, da su trebale u prosjeku dvije godine da se zajedničkim tehnološkim inicijativama dodijeli financijska neovisnost, s time da se obično odgovornost Komisije i dalje proteže na jednu trećinu očekivanog operativnog trajanja zajedničkih tehnoloških inicijativa;

29.  nadalje primjećuje da su prema Revizorskom sudu neke zajedničke tehnološke inicijative osobito uspješne u uključivanju malih i srednjih poduzeća u svoje projekte te da je gotovo 21 % sredstava iz zajedničkih tehnoloških inicijativa pripalo malim i srednjim poduzećima;

30.  skreće pozornost na činjenicu da ukupna okvirna sredstva koja se smatraju potrebnima za sedam europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća koja je Komisija dosad osnovala u skladu s člankom 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku zajedničkog poduzeća Galileo, za razdoblje njihova postojanja iznose 21 793 000 000 EUR;

31.  primjećuje da je ukupni predviđeni proračunski prihod zajedničkih poduzeća za 2012. iznosio oko 2,5 milijardi EUR ili otprilike 1,8 % općeg proračuna Unije za 2012., dok je oko 618 milijuna EUR pristiglo iz općeg proračuna (financijski doprinos Komisije), a oko 134 milijuna EUR od industrijskih partnera i članova zajedničkih poduzeća;

32.  primjećuje da zajednička poduzeća zapošljavaju 409 članova stalnog i privremenog osoblja, tj. manje od 1 % ukupnih dužnosnika Unije odobrenih unutar općeg proračuna Unije (plan radnih mjesta);

33.  podsjeća da ukupni doprinos Unije koji se smatra potrebnim za zajednička poduzeća u razdoblju njihova postojanja iznosi 11 489 000 000 EUR;

34.  poziva Revizorski sud da sustavno analizira zajedničke tehnološke inicijative i ostala zajednička poduzeća u tematskom izvješću u svjetlu znatnih iznosa koji su uključeni te postojanja različitih rizika, a posebno u vezi s ugledom; podsjeća da je Parlament prethodno zatražio da Revizorski sud sastavi tematsko izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodatna vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije u područjima istraživanja i tehnološkog razvoja te demonstracijskih programa; tvrdi da takvo ocjenjivanje treba hitno provesti kad je riječ o zajedničkim poduzećima ENIAC i ARTEMIS.

(1) SL C 369, 17.12.2013., str. 1.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti