Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2250(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0203/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0203/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.55
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0331

Pieņemtie teksti
PDF 464kWORD 146k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS
P7_TA(2014)0331A7-0203/2014
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma Artemis 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7-0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Artemis 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Artemis kopuzņēmuma 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido Artemis kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0203/2014),

1.  sniedz kopuzņēmuma Artemis izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma Artemis izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 369, 17.12.2013., 1. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma Artemis kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Artemis 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Artemis kopuzņēmuma 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido Artemis kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0203/2014),

1.  apstiprina kopuzņēmuma Artemis kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma Artemis izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 369, 17.12.2013., 1. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma Artemis 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Artemis 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Artemis kopuzņēmuma 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido Artemis kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0203/2014),

A.  tā kā kopuzņēmums Artemis (turpmāk „Kopuzņēmums”) tika izveidots 2007. gada decembrī uz 10 gadu laikposmu ar mērķi sagatavot un īstenot pētniecības programmu, lai izstrādātu iegulto datorsistēmu pamattehnoloģijas dažādās lietojumu jomās, stiprinot Eiropas konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību un veicinot jaunu tirgu rašanos un jaunus lietojumu veidus sabiedrībā;

B.  tā kā Kopuzņēmums patstāvīgu darbību sāka 2009. gada oktobrī;

C.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikā ir EUR 420 000 000, kas finansējams no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas norādīto, ka Kopuzņēmuma 2012. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2012. gada 31. decembrī un ka darbības rezultāti un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem;

2.  pauž bažas, ka divus gadus pēc kārtas Kopuzņēmums par gada pārskatos iekļauto pakārtoto darījumu likumību un pareizību saņēmis Revīzijas palātas atzinumu ar piezīmēm, kas izskaidrojams ar to, ka Kopuzņēmums nav spējis novērtēt, vai ex post revīzijas stratēģija sniedz pietiekamu pārliecību par atspoguļoto darījumu likumību un pareizību;

3.  atzīmē Revīzijas palātas viedokli, ka informācija, kas pieejama par Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģijas īstenošanu, nav pietiekama, lai tā varētu secināt par galveno kontroles mehānismu efektīvu darbību; atkārtoti aicina Revīzijas palātu, pamatojoties uz savām neatkarīgajām revīzijām, sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei savu atzinumu par Kopuzņēmuma gada pārskatos atspoguļoto darījumu likumību un pareizību;

4.  atgādina, ka Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģija tika pieņemta 2010. gadā un to sāka īstenot 2011. gadā; norāda, ka projekta izmaksu deklarāciju revīzija ir uzticēta dalībvalstu finansēšanas iestādēm, bet ar tām parakstītajos administratīvajos nolīgumos nav noteikta ex post revīziju praktiskā kārtība;

5.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas revīzijas ziņojumu 2012. gadā veiktie maksājumi saistībā ar dalībvalstu finansēšanas iestāžu izdotajiem izmaksu apliecinājumiem ir sasnieguši EUR 7,3 miljonus un veido 43 % no kopējiem pamatdarbības maksājumiem; pauž bažas, ka saskaņā ar to pašu Revīzijas palātas revīzijas ziņojumu dalībvalstu finansēšanas iestāžu revīzijas ziņojumi, kas nosūtīti Kopuzņēmumam, aptver aptuveni 45 % izmaksu saistībā ar pabeigtajiem projektiem, ka Kopuzņēmums nav izvērtējis revīziju kvalitāti un ka 2013. gada aprīļa beigās ne visas dalībvalstu finansēšanas iestādes bija sniegušas Kopuzņēmumam informāciju par revīzijas stratēģiju, un līdz ar to Kopuzņēmumam nebija iespējas izvērtēt, vai ex post revīzijas ļauj gūt pietiekamu pārliecību par pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

6.  aicina Kopuzņēmumu iesniegt Parlamentam ziņojumu par Revīzijas palātas konstatētajām nepilnībām; prasa minēto ziņojumu iesniegt Parlamentam kopā ar Revīzijas palātas novērtējumu;

7.  atkārtoti norāda, ka Kopuzņēmumam būtu nekavējoties jāuzlabo ex ante un ex post pārbaužu kvalitāte; prasa informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par turpmāko ex post revīziju rezultātiem; turklāt norāda, ka Kopuzņēmums kopā ar Revīzijas palātu ir apņēmies šos jautājumus atrisināt, un sagaida sekmīgu iznākumu turpmākajos gados;

8.  norāda, ka Kopuzņēmuma sākotnējo budžetu veidoja EUR 55,1 miljons pamatdarbības saistību apropriāciju un ka gada beigās valde bija nolēmusi samazināt pamatdarbības apropriācijas līdz EUR 39,5 miljoniem; tomēr pauž nožēlu par to, ka pamatdarbības maksājumu apropriāciju izlietojums ir tikai 62 %; norāda, ka tas ir pretrunā budžeta līdzsvara principam; atgādina, ka Kopuzņēmumam ir jāveic konkrēti pasākumi, lai panāktu budžeta līdzsvaru, ievērojot attiecīgo dalībvalstu vajadzīgo darbības kārtību;

9.  pauž bažas par Kopuzņēmuma budžeta un turklāt arī attiecīgo pasākumu zemo izpildes līmeni; uzsver, ka noguldījumi bankā 2012. gada beigās bija EUR 17 230 100, t. i., 57 % no atļautajām maksājumu apropriācijām (EUR 30 132 752);

10.  iepazinies ar Revīzijas palātas ziņojumu, konstatē, ka, lai gan Padomes regulā, ar kuru izveidots Kopuzņēmums, pamatdarbības izdevumu segšanai bija paredzēts maksimālais kopbudžets EUR 410 miljonu apmērā, faktiskais izpildes rādītājs un sagaidāmā priekšlikumu konkursu vērtība kopā veido EUR 206 miljonus jeb tikai 50,2 % no kopējā budžeta; atzīmē, ka tas norāda uz zemo budžeta izpildes līmeni, galvenokārt projektu slēgšanas finansiālā procesa sarežģītības dēļ; pieņem zināšanai, ka budžeta izpilde ir pilnībā komplementāri saistīta ar dalībvalstu saistībām;

Iekšējās kontroles sistēmas

11.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka Kopuzņēmums 2012. gadā aktīvāk centies izveidot un ieviest efektīvas finanšu, grāmatvedības un vadības kontroles procedūras; norāda, ka šis darbs ir jāturpina, jo īpaši attiecībā uz izdevumu deklarāciju finanšu apstiprinājuma pārbaudēm un iekšējās kontroles standartiem;

12.  pienācīgi ņem vērā, ka izpilddirektora 2012. gada ticamības deklarācijā pausta atruna par ex post revīzijas stratēģiju, tomēr atrunā nav ietverta pietiekama informācija par tās īstenošanu; aicina Kopuzņēmumu gūt vajadzīgo pārliecību, izmantojot dalībvalstu iestāžu sniegtos apliecinājumus un ex post revīzijas stratēģiju;

13.  pauž nožēlu, ka nav publiski pieejams valdes locekļu un izpilddirektora dzīves apraksts (CV); aicina Kopuzņēmumu steidzami novērst šo trūkumu; mudina Kopuzņēmumu turpmākā kopuzņēmuma ECSEL ietvaros izstrādāt un pieņemt visaptverošu politiku par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību;

14.  uzskata, ka augstai pārredzamības pakāpei ir būtiska nozīme interešu konfliktu riska mazināšanā; tādēļ aicina Kopuzņēmumu izstrādāt politiku un/vai pasākumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldīšanai, kā arī attiecīgus īstenošanas noteikumus un tos kopā ar valdes locekļu sarakstu un viņu dzīves aprakstiem (CV) ievietot Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē;

15.  aicina Revīzijas palātu uzraudzīt Kopuzņēmuma interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku, līdz nākamajai budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrai sagatavojot īpašo ziņojumu par šo jautājumu;

Kopuzņēmums „Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL)

16.  atgādina, ka kopuzņēmums Artemis un kopuzņēmums ENIAC ir izveidoti saskaņā ar Septīto pamatprogrammu 2007. gada decembrī uz 10 gadu laikposmu ar mērķi izstrādāt pamattehnoloģijas attiecīgi nanoelektronikas un iegulto datorsistēmu jomā; norāda, ka kopuzņēmums Artemis sāka patstāvīgu darbību 2009. gada oktobrī, bet kopuzņēmums ENIAC ieguva finansiālu autonomiju 2010. gada jūlijā;

17.  atgādina, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestāde pastāvīgi pauž bažas par zemo budžeta izpildes līmeni, kā arī par kopuzņēmumu veikto darbību, ko raksturo liels naudas līdzekļu atlikums; atgādina, ka abu kopuzņēmumu uzdevums bija veicināt privātā un publiskā sektora investīciju piesaisti pētniecībai un jauninājumiem divās savstarpēji komplementārās jomās, kurām ir ļoti liela nozīme Eiropas rūpniecības kontekstā;

18.  norāda, ka Komisija saistībā ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanu nāca klajā ar priekšlikumu (COM(2013)0501) apvienot iegultās datorsistēmas (Artemis) un nanoelektroniku (ENIAC) vienotā iniciatīvā un tādēļ pirms laika, tātad līdz 2017. gada 31. decembrim, apturēt šo abu kopuzņēmumu (Artemis un ENIAC) darbību; norāda, ka jaunais kopuzņēmums elektronisko komponentu un sistēmu jomā ar nosaukumu ECSEL („Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai”) tiks izveidots kā trīspusēja institucionālā publiskā un privātā sektora partnerība, kurā kā juridiskā personā ņems dalību privātais sektors, valsts iestādes un Eiropas iestādes;

19.  norāda, ka šī jaunā juridiskā persona, kas izveidota saskaņā ar LESD 187. pantu, darbosies atbilstoši Finanšu paraugregulai publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kuras minētas Finanšu regulas 209. pantā, tiks pakļauta netiešai pārvaldībai un pārņems visas pašlaik esošo kopuzņēmuma Artemis un kopuzņēmuma ENIAC tiesības un saistības; paredz, ka Revīzijas palāta veiks vispusīgu un pienācīgu finanšu novērtējumu, ņemot vērā abu šo struktūru tiesības un saistības; šajā sakarībā pievērš uzmanību Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajam paziņojumam par budžeta izpildes apstiprināšanu katram atsevišķam kopuzņēmumam saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu;

20.  pauž izbrīnu par to, ka Komisija tik īsā termiņā un bez minēto kopuzņēmumu paveiktā galīga un izšķiroša novērtējuma ir nolēmusi būtiski pārveidot Savienības īstenošanas stratēģiju saistībā ar nanoelektronikas pamattehnoloģiju izstrādi un pamattehnoloģiju izstrādi iegulto datorsistēmu jomā; atgādina, ka Parlaments pieprasa veikt kopuzņēmumu apvienošanas izmaksu un ieguvumu analīzi, tajā norādot iespējamās priekšrocības un trūkumus;

21.  norāda, ka starpposma novērtējumos ir ieteikts turpmāk īstenot kopīgas tehnoloģiju ierosmes, izmantojot juridisko pamatu, kas ir labāk piemērots publiskā un privātā sektora partnerības īpatnībām, lai samazinātu administratīvās izmaksas un nodrošinātu lielāku elastīgumu un panāktu mazāku administratīvo slogu, kas veicinātu augsta līmeņa nozaru pārstāvju līdzdalību;

22.  turklāt norāda — lai sasniegtu savus mērķus, kopuzņēmumam ECSEL vajadzētu sniegt finansiālu atbalstu, galvenokārt piešķirot dotācijas dalībniekiem pēc atklātiem konkursa uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus pārbaudītu tirgus nepilnību novēršanai;

23.  pauž nožēlu, ka Komisijas priekšlikums neparedz iespēju Revīzijas palātai pārbaudīt kopuzņēmuma ECSEL pārskatus, kā arī ieņēmumus un izdevumus, un norāda, ka tā pārskatus ik gadus pārbaudīs neatkarīga revīzijas struktūra; aicina Komisiju paskaidrot šāda priekšlikuma pievienoto vērtību; uzsver, ka Revīzijas palāta līdz šim bijusi vienīgā iestāde, kuras pienākums ir veikt revīziju kopuzņēmumos, kas kopš 2002. gada izveidoti saskaņā ar LESD 187. pantu, un tādēļ tā ir uzkrājusi plašas zināšanas par minētajām struktūrām, kuras nevajadzētu noniecināt;

Eiropas pētniecības kopuzņēmumu horizontālie aspekti

24.  pieņem zināšanai, ka Revīzijas palātas pieeja revīzijai ietver analītiskas revīzijas procedūras, pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu un darījumu pārbaudes Kopuzņēmuma līmenī, nevis Kopuzņēmuma dalībnieku vai galasaņēmēju līmenī;

25.  norāda, ka kontroltestēšanu dalībnieku vai galasaņēmēju līmenī veic Kopuzņēmums vai Kopuzņēmuma nolīgti un pārraudzīti ārējās revīzijas uzņēmumi;

26.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 2/2013 „Vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības pamatprogrammas efektīvu īstenošanu?”, kurā tā mēģina noskaidrot, vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammas efektīvu īstenošanu;

27.  pieņem zināšanai, ka revīzija veikta arī attiecībā uz izveidotajām kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm;

28.  piekrīt Revīzijas palātas secinājumam, ka kopīgās tehnoloģiju ierosmes ir izveidotas ilgtermiņa investīciju atbalstam rūpniecībā, jo īpaši pētniecības jomā; tomēr norāda, ka vidēji paiet divi gadi, lai kopīgai tehnoloģiju ierosmei nodrošinātu finansiālu patstāvību, jo Komisija parasti ir atbildīga par vienu trešdaļu no ierosmei paredzētā darbības laika;

29.  turklāt norāda, ka, pēc Revīzijas palātas ziņām, dažu kopīgu tehnoloģiju ierosmju projektos īpaši sekmīgi iesaistījušies mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un tiem ticis gandrīz 21 % ierosmju nodrošinātā finansējuma;

30.  pievērš uzmanību tam, ka resursu kopējais aptuvenais apjoms, kas vajadzīgs septiņiem Eiropas pētniecības kopuzņēmumiem, kuri izveidoti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu — izņemot vienīgi kopuzņēmumu „Galileo” — visā to pastāvēšanas laikā ir EUR 21 793 000 000;

31.  norāda, ka kopuzņēmumu 2012. gadā prognozētie ienākumi budžetā ir ap EUR 2,5 miljardiem jeb aptuveni 1,8 % no Savienības vispārējā budžeta 2012. gadā, tai pašā laikā tiem atvēlēti aptuveni EUR 618 miljoni no vispārējā budžeta (Komisijas ieguldījums naudā) un aptuveni EUR 134 miljonu summu veidoja kopuzņēmumu nozaru partneru un dalībnieku iemaksas;

32.  norāda, ka kopuzņēmumi nodarbina 409 pastāvīgos un pagaidu darbiniekus jeb mazāk nekā 1 % no kopējā Savienības ierēdņu skaita saskaņā ar Savienības vispārējo budžetu (štatu saraksts);

33.  atzīmē, ka Savienības kopējais ieguldījums, kas, kā uzskata, ir vajadzīgs kopuzņēmumiem visā to pastāvēšanas laikā, ir EUR 11 489 000 000;

34.  aicina Revīzijas palātu atsevišķā ziņojumā sniegt kopīgo tehnoloģiju ierosmju un pārējo kopuzņēmumu vispusīgu analīzi, ņemot vērā prāvās ieguldījumu summas un iesaistīto risku, kas var kaitēt reputācijai; atgādina, ka Parlaments jau iepriekš prasījis Revīzijas palātai kopā ar privātajiem partneriem sagatavot īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu jaudu, lai nodrošinātu Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu izmantošanu; uzstāj, ka attiecībā uz kopuzņēmumu ENIAC un kopuzņēmumu Artemis šāds novērtējums jāveic steidzami.

(1) OV C 369, 17.12.2013., 1. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika