Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2249(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0210/2014

Předložené texty :

A7-0210/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.56
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0332

Přijaté texty
PDF 380kWORD 160k
Čtvrtek, 3. dubna 2014 - Brusel
Absolutorium za rok 2012: společný podnik Clean sky
P7_TA(2014)0332A7-0210/2014
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2012 (C7-0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Evropský parlament,

—  s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012,

—  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

—  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

—  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

—  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky(4), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení,

—  s ohledem na finanční předpisy společného podniku Clean Sky, které rozhodnutím ze dne 7. listopadu 2008 schválila jeho správní rada,

—  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

—  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

—  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0210/2014),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2012;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 369,17.12.2013, s. 10.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o uzavření účtů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012 (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Evropský parlament,

—  s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012,

—  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

—  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

—  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

—  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky(4), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení,

—  s ohledem na finanční předpisy společného podniku Clean Sky, které rozhodnutím ze dne 7. listopadu 2008 schválila jeho správní rada,

—  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

—  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

—  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0210/2014),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 369,17.12.2013, s. 10.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2012 (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Evropský parlament,

—  s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012,

—  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

—  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

—  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

—  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky(4), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení,

—  s ohledem na finanční předpisy společného podniku Clean Sky, které rozhodnutím ze dne 7. listopadu 2008 schválila jeho správní rada,

—  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

—  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

—  s ohledem na svá předchozí rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria,

—  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0210/2014),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik Clean Sky (dále jen „společný podnik“) byl vytvořen v roce 2007 na období deseti let s cílem urychlit vývoj, ověřování a demonstrace čistých technologií letecké dopravy v EU pro jejich co možná nejrychlejší zavedení do praxe;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v roce 2009;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Evropská unie, kterou zastupuje Komise, a průmysloví partneři coby vedoucí představitelé „integrovaných technologických demonstračních systémů“ (ITD) spolu s přidruženými členy ITD;

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let je 800 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2012 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2012 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

2.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr vydal k roční účetní závěrce společného podniku výrok bez výhrad o legalitě a správnosti operací, na nichž se účetní závěrka zakládá, a to poté, co v roce 2011 vydal výrok s výhradou; vyzývá společný podnik, aby pokračoval ve svém úsilí zajistit řádné finanční řízení;

3.  poznamenává, že konečný opravený rozpočet společného podniku na rok 2012 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 205,4 milionu EUR a prostředky na platby ve výši 167,9 milionu EUR;

4.  konstatuje na základě konečné roční účetní závěrky společného podniku, že zatímco míra využití prostředků na závazky celkově činila 84 %, dosáhla míra využití prostředků na platby 75 %; konstatuje navíc, že v rámci toho bylo v praxi provedeno 97 % prostředků na závazky a 84 % prostředků na platby; navzdory určitému zlepšení oproti roku 2011 zůstává znepokojen tím, že tyto údaje svědčí o výrazném zpoždění v provádění činností oproti původnímu plánu; žádá, aby společný podnik nadále zlepšoval své pracovní toky a procesy s cílem zkrátit období mezi zveřejněním výzvy k předkládání návrhů a podpisem grantové dohody;

5.  je znepokojen opakující se nízkou mírou plnění rozpočtu společného podniku a vyjadřuje politování nad tím, že pokladní zůstatek na konci roku dosahoval výše 25,7 milionu EUR, tedy 15 % prostředků určených na platby; konstatuje, že tento stav je v rozporu se zásadou vyrovnanosti rozpočtu; připomíná společnému podniku, že je třeba provádět konkrétní opatření s cílem dosáhnout vyrovnanosti rozpočtu;

Systémy vnitřní kontroly

6.  vítá závěr Účetního dvora, že během roku 2012 společný podnik dále zlepšil své postupy řízení a administrativní, finanční a účetní postupy; bere na vědomí, že ačkoli existovala určitá omezení ohledně úplnosti spravovaných provozních informací, došlo k provedení „nástroje GMT“, což je samostatná aplikace pro správu finančních informací o plnění grantových dohod se členy;

7.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že ačkoli auditní osvědčení přiložená k výkazu nákladů dvou příjemců obsahují výhrady ke smlouvám s pracovníky zaměstnanými na projektu a u jednoho příjemce toto auditní osvědčení rovněž obsahovalo výhradu k uplatňovaným sazbám nepřímých nákladů, společný podnik platby uvolnil; konstatuje, že společný podnik tyto případy dále sledoval a nakonec nedošlo k vyplacení žádných nezpůsobilých nákladů; vyzývá proto společný podnik, aby před ověřením žádosti a proplacením výkazů nákladů řádně zohlednil výjimky obsažené v osvědčení o auditu;

8.  konstatuje, že navzdory obecným pozitivním závěrům byly zjištěny následující nedostatky, do určité míry specifické, v oblasti kontroly ex ante u výkazů nákladů předložených partnery společného podniku Clean Sky:

   seznamy používané při kontrolách ex ante pro posuzování žádostí o proplacení nákladů nebyly vždy úplné,
   pracovníci provádějící ověření nepřipravili zprávy o technickém schválení činností partnerů,
   v jednom případě byly úkoly finančního ověřování a schvalování prováděny nejvyšším správním úředníkem, což je v rozporu s příručkou finančních postupů i zásadou oddělení povinností,
   partneři společného podniku většinou předkládají výkazy nákladů se zpožděním a v době auditu nebylo společnému podniku předloženo včas nejméně 70 z 292 výkazů nákladů, přičemž v 15 případech přesahovalo zpoždění jeden rok;

9.  bere na vědomí, že v roce 2012 provedl útvar interního auditu Komise audit ročního procesu plánování pro účely řízení grantů; vítá závěr tohoto auditu, podle nějž stávající systém vnitřní kontroly poskytuje přiměřenou jistotu ohledně dosažení podnikatelských cílů stanovených pro tento proces, ale bere na vědomí, že auditor předložil dvě velmi významná doporučení týkající se zpoždění při provádění programu a systému pro hodnocení využívání zdrojů; vyzývá společný podnik, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informoval o aktuálním stavu provádění tohoto programu a o dosažených výsledcích;

10.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr se domnívá, že došlo k výraznému pokroku, co se týče aspektů souvisejících s informačními technologiemi u plánu zajištění kontinuity provozu společného podniku a jeho plánu pro obnovení provozu po havárii; zdůrazňuje však, že formální ustanovení těchto politik a postupů dosud není dokončeno, a žádá společný podnik, aby tuto situaci bezodkladně napravil;

11.  lituje, že životopisy členů správní rady a výkonného ředitele nejsou veřejně přístupné; vyzývá společný podnik, aby tuto situaci co nejdříve napravil; naléhavě vyzývá společný podnik, aby navrhl a přijal komplexní politiku v oblasti předcházení střetům zájmů a jejich řešení;

12.  je přesvědčen, že má-li se snížit riziko střetů zájmů, je nezbytná vysoká míra transparentnosti; vyzývá proto společný podnik, aby na svých internetových stránkách zveřejnil svou politiku v oblasti předcházení střetům zájmů a jejich řešení, související opatření a svá prováděcí pravidla, jakož i seznam členů správní rady a jejich životopisy;

13.  vyzývá Účetní dvůr, aby sledoval politiky společného podniku, pokud jde o předcházení střetům zájmů a jejich řešení, a do příštího postupu udělování absolutoria vypracoval v této věci zvláštní zprávu;

Horizontální aspekty společných podniků v oblasti evropského výzkumu

14.  bere na vědomí, že audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly a testování operací na úrovni společného podniku, avšak nikoli na úrovni členů nebo konečných příjemců společného podniku;

15.  poznamenává, že testování na úrovni členů nebo konečných příjemců provádí buď společný podnik, nebo externí auditní společnosti, které najal společný podnik, jenž je také sleduje;

16.  vítá zvláštní zprávu Účetního dvora č. 2/2013 nazvanou „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového programu pro výzkum?“, ve které Účetní dvůr zkoumal, zda Komise zajišťuje efektivní provádění sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP);

17.  bere na vědomí, že audit se týkal také zřízení společných technologických iniciativ;

18.  souhlasí se závěrem Účetního dvora, že společné technologické iniciativy byly zřízeny na podporu dlouhodobých průmyslových investic, zejména oblastí výzkumu; poznamenává však, že trvalo v průměru dva roky, než byla společné technologické iniciativě udělena finanční autonomie, přičemž Komise obvykle nadále odpovídala za třetinu očekávaného životního cyklu společných technologických iniciativ;

19.  konstatuje navíc, že podle Účetního dvora byly některé společné technologické iniciativy obzvláště úspěšné při zapojování malých a středních podniků do svých projektů a téměř 21 % finančních prostředků, které společné technologické iniciativy poskytly, bylo přiděleno malým a středním podnikům;

20.  upozorňuje na skutečnost, že celková orientační výše prostředků považovaných za nezbytné pro sedm společných podniků v oblasti evropského výzkumu, které doposud zřídila Komise podle článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie (s výjimkou společného podniku Galileo), po dobu jejich trvání dosahuje 21 793 000 000 EUR;

21.  poznamenává, že celkový předpokládaný rozpočtový příjem společných podniků na rok 2012 dosáhl zhruba 2,5 miliardy EUR neboli 1,8 % souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2012, zatímco přibližně 618 milionů EUR pochází ze souhrnného rozpočtu (příspěvek v hotovosti od Evropské komise) a přibližně 134 milionů EUR od průmyslových partnerů a členů společných podniků;

22.  konstatuje, že společné podniky zaměstnávají 409 stálých a dočasných pracovníků, což je méně než 1 % celkového počtu úředníků Unie schválených v rámci jejího souhrnného rozpočtu (plán pracovních míst);

23.  připomíná, že celkový příspěvek Unie považovaný za nezbytný pro společné podniky po dobu jejich existence dosahuje výše 11 489 000 000 EUR;

24.  vyzývá Účetní dvůr, aby v samostatné zprávě provedl komplexní analýzu společných technologických iniciativ a dalších společných podniků s ohledem na významnou výši příslušných částek a přítomná rizika, zejména riziko ztráty pověsti; připomíná, že Parlament již dříve požadoval, aby Účetní dvůr vypracoval zvláštní zprávu o kapacitě společných podniků a jejich soukromých partnerů zajistit přidanou hodnotu a účinné uskutečnění programů Unie v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace; poznamenává, že společné podniky by měly zajistit finanční prostředky pro dlouhodobé průmyslové investice a podpořit soukromé investice do výzkumu.

(1) Úř. věst. C 369,17.12.2013, s. 10.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

Právní upozornění - Ochrana soukromí