Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2249(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0210/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0210/2014

Rasprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.56
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0332

Usvojeni tekstovi
PDF 305kWORD 117k
Četvrtak, 3. travnja 2014. - Bruxelles
Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće Clean Sky
P7_TA(2014)0332A7-0210/2014
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012. (C7-0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebice njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir financijska pravila zajedničkog poduzeća „Clean Sky” donesena Odlukom njezina Upravnog odbora 7. studenog 2008.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0210/2014),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012.;

2.  izlaže svoja zapažanja u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća „Clean Sky”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 369, 17.12.2013., str. 10.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o zatvaranju računa zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012. (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebice njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir financijska pravila zajedničkog poduzeća „Clean Sky” donesena Odlukom njezina Upravnog odbora 7. studenog 2008.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0210/2014),

1.  odobrava zatvaranje računa zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća „Clean Sky”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 369, 17.12.2013., str. 10.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012. (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebice njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir financijska pravila zajedničkog poduzeća „Clean Sky” donesena Odlukom njezina Upravnog odbora 7. studenog 2008.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

–  uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0210/2014),

A.  budući da je zajedničko poduzeće „Clean Sky” („Zajedničko poduzeće”) osnovano 2007. za razdoblje od 10 godina radi ubrzanja razvoja, provjere i predstavljanja čistih tehnologija zračnog prijevoza u Uniji kako bi se one što prije počele koristiti,

B.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom u 2009.,

C.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Europska unija, koju predstavlja Komisija, i industrijski partneri kao čelnici „integriranih tehnoloških demonstratora” (ITD), zajedno s pridruženim članovima ITD-ova,

D.  budući da maksimalni doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 800 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje,

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je Revizorski sud izjavio da godišnji financijski izvještaji zajedničkog poduzeća „Clean Sky” iz 2012. u svim značajnim aspektima predstavljaju njegovo financijsko stanje od 31. prosinca 2012. te da su rezultati njihovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  pozdravlja to što su godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća dobili pozitivno mišljenje Revizorskog suda o zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija nakon primitka uvjetnog mišljenja 2011., te poziva Zajedničko poduzeće da nastavi s naporima prema osiguravanju dobroga financijskog upravljanja;

3.  primjećuje da konačni izmijenjeni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012. uključuje odobrena sredstva za obveze u iznosu od 205,4 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 167,9 milijuna EUR;

4.  uočava u konačnim godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća da je stopa korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila ukupno 84 %, a stopa za odobrena sredstva za plaćanja 75 %; primjećuje, osim toga, da je u sklopu toga stopa operativnog izvršenja iznosila 97 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza, a 84 % za odobrena sredstva za plaćanja; i dalje je, unatoč poboljšanju u usporedbi s 2011., zabrinut što te stope odražavaju znatne odgode u provedbi aktivnosti u usporedbi s prvotnim planom; traži da Zajedničko poduzeće nastavi poboljšavati svoje procese rada i postupke skraćenja razdoblja između objavljivanja poziva na podnošenje prijedloga i potpisivanja sporazuma o bespovratnim sredstvima;

5.  zabrinut je zbog ponovno niskog izvršenja proračuna Zajedničkoga poduzeća te žali što je na kraju godine ostalo novčanih sredstava u iznosu od 25,7 milijuna EUR, što čini 15 % raspoloživih sredstava za plaćanja; uočava da to nije u skladu s proračunskim načelom uravnoteženosti; podsjeća Zajedničko poduzeće da treba primijeniti konkretne mjere kako bi postiglo proračunsku uravnoteženost;

Sustav unutarnjeg nadzora

6.  pozdravlja što je Revizorski sud zaključio da je tijekom 2012. Zajedničko poduzeće dodatno poboljšalo svoje upravljačke, administrativne, financijske i računovodstvene postupke; uzima na znanje da je, premda je bilo ograničenja kad je riječ o potpunosti operativnih informacija kojima se upravlja, Zajedničko poduzeće primijenilo aplikaciju „GMT tool” koja se koristi za upravljanje financijskim informacijama u vezi s provedbom sporazumâ o bespovratnim sredstvima s članovima;

7.  izražava zabrinutost što je Zajedničko poduzeće izvršilo isplatu premda su revizijska uvjerenja priložena uz zahtjeve za povratom troškova dvoje korisnika sadržavala zadrške o ugovorima za osoblje zaposleno na projektu, a u jednom od njih revizijsko je uvjerenje također sadržavalo zadrške o primijenjenim stopama neizravnih troškova; primjećuje da je Zajedničko poduzeće nastavilo pratiti te slučajeve te nikakvi neprihvatljivi troškovi nisu plaćeni; poziva, stoga, Zajedničko poduzeće da uzme u obzir iznimke uvrštene u revizijska uvjerenja prije potvrde i isplate predmetnih zahtjeva za povratom troškova;

8.  primjećuje da su, unatoč zaključku koji je bio uglavnom pozitivan, tijekom kontrola ex ante zahtjeva za povratom troškova koje su podnijeli partneri Zajedničkog poduzeća uočeni sljedeći, djelomice određeni nedostaci:

   kontrolne liste korištene za kontrole ex ante zahtjeva za povratom troškova nisu uvijek bile u potpunosti ispunjenje,
   djelatnici koji su obavljali provjere nisu sastavljali izvješća o tehničkom prihvaćanju aktivnosti partnera,
   u barem jednom slučaju zadatak financijske provjere i odobrenja obavio je voditelj administracije, što nije u skladu s odredbama priručnika o financijskim postupcima i načelom razdvajanja dužnosti,
   partneri Zajedničkog poduzeća u pravilu kasne u predaji zahtjeva za povratom troškova te u vrijeme revizije barem 70 od 292 zahtjeva za povratom troškova nije predano Zajedničkom poduzeću na vrijeme, a u 15 slučajeva kašnjenje je iznosilo više od godine;

9.  priznaje da je 2012. Komisijina Služba za unutarnju reviziju revidirala godišnji postupak planiranja za upravljanje bespovratnim sredstvima; pozdravlja zaključak revizije prema kojem postojeći sustav unutarnje kontrole pruža razumno jamstvo o ostvarenju poslovnih ciljeva postavljenih za ovaj proces, ali primjećuje da je revizor uputio dvije vrlo važne preporuke u vezi s kašnjenjem u provedbi programa i sustavom vrednovanja korištenja sredstava; poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o razini provedbe programa te postignutim rezultatima;

10.  primjećuje sa zadovoljstvom što Revizorski sud smatra da je postignut znatan napredak u dijelovima plana kontinuiteta poslovanja i plana oporavka od katastrofe Zajedničkog poduzeća koji se odnose na IT; naglašava, ipak, da formaliziranje tih politika i postupaka još nije dovršeno, te poziva Zajedničko poduzeće da bez odgode ispravi tu situaciju;

11.  žali što životopisi članova upravnog odbora i izvršnog direktora nisu javno dostupni: poziva Zajedničko poduzeće da hitno ispravi taj nedostatak; poziva Zajedničko poduzeće da razvije i usvoji sveobuhvatnu politiku sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa;

12.  vjeruje da je visoka razina transparentnosti ključan čimbenik za smanjivanje rizika sukoba interesa; poziva stoga Zajedničko poduzeće da svoju politiku i/ili mjere za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te njihove provedbene propise, kao i popis članova upravnog odbora zajedno s njihovim životopisima objavi na svojoj internetskoj stranici;

13.  poziva Revizorski sud da nadzire politike Zajedničkog poduzeća u vezi s upravljanjem i sprečavanjem sukoba interesa sastavljanjem tematskog izvješća o njima do sljedećeg postupka davanja razrješnice;

Horizontalni aspekti europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća

14.  uzima u obzir da revizijski pristup Revizorskog suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, procjenu ključnih provjera nadzornih i kontrolnih sustava te ispitivanje transakcija na razini zajedničkoga poduzeća, ali ne i na razini članova ili krajnjih korisnika zajedničkoga poduzeća;

15.  primjećuje da revizijsko ispitivanje na razini članova ili krajnjih korisnika provode zajedničko poduzeće ili vanjska revizijska poduzeća s kojima je zajedničko poduzeće sklopilo ugovor i koje ih nadzire;

16.  pozdravlja tematsko izvješće 2/2013 Europskog revizorskog suda: „Je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje?” u kojem Sud ispituje je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7);

17.  uzima u obzir da revizija također obuhvaća pokretanje zajedničkih tehnoloških inicijativa;

18.  slaže se sa zaključkom Revizorskog suda da su zajedničke tehnološke inicijative osnovane kako bi se podržalo dugoročno industrijsko ulaganje, posebno u istraživačka područja; uočava, međutim, da su trebale u prosjeku dvije godine da se zajedničkim tehnološkim inicijativama dodijeli financijska autonomija, s time da se obično odgovornost Komisije i dalje proteže na jednu trećinu očekivanog operativnog trajanja zajedničkih tehnoloških inicijativa;

19.  primjećuje, između ostaloga, da su prema Revizorskom sudu neke zajedničke tehnološke inicijative osobito uspješne u uključenju malih i srednjih poduzeća u svoje projekte te da je gotovo 21 % sredstava iz zajedničkih tehnoloških inicijativa pripalo malim i srednjim poduzećima;

20.  skreće pozornost na činjenicu da ukupna okvirna sredstva koja se smatraju potrebnima za sedam europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća koja je Komisija dosad osnovala u skladu s člankom 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku Zajedničkog poduzeća Galileo, za razdoblje njihova postojanje iznose 21 793 000 000 EUR;

21.  primjećuje da je ukupni predviđeni proračunski prihod zajedničkih poduzeća za 2012. iznosio otprilike 2,5 milijarde EUR ili otprilike 1,8 % općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2012., dok je otprilike 618 milijuna EUR došlo iz općeg proračuna (financijski doprinos Europske komisije), a otprilike 134 milijuna EUR došlo je od industrijskih partnera i članova zajedničkih poduzeća;

22.  primjećuje da zajednička poduzeća zapošljavaju 409 članova stalnog i privremenog osoblja, tj. manje od 1 % ukupnih dužnosnika Unije ovlaštenih općim proračunom Unije (plan radnih mjesta);

23.  podsjeća da ukupni doprinos Unije koji se smatra potrebnim za zajednička poduzeća u razdoblju njihova postojanja iznosi 11 489 000 000 EUR;

24.  poziva Revizorski sud da sustavno analizira zajedničke tehnološke inicijative i ostala zajednička poduzeća u posebnom izvješću u kontekstu znatnih uključenih iznosa i predstavljenih rizika povezanih s ugledom; podsjeća da je Parlament prethodno zatražio da Revizorski sud sastavi posebno izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodatna vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja i tehnološkog razvoja te demonstracijskih programa; primjećuje da, prema procjeni, zajednička poduzeća mogu osigurati financiranje dugoročnih industrijskih ulaganja i pospješiti privatna ulaganja u istraživanje.

(1) SL C 369, 17.12.2013., str. 10.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti