Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2253(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0204/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0204/2014

Rasprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.57
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0333

Usvojeni tekstovi
PDF 314kWORD 123k
Četvrtak, 3. travnja 2014. - Bruxelles
Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće ENIAC
P7_TA(2014)0333A7-0204/2014
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2012. (C7-0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 77. Poslovnika i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0204/2014),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ENIAC za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012.;

2.  izlaže svoje primjedbe zapažanja u rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i rezoluciju koja čini njezin sastavni dio proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ENIAC, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 369, 17.12.2013., str. 18.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o zatvaranju računa zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2012. (C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 77. Poslovnika i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0204/2014),

1.  odobrava zatvaranje računa zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2012.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ENIAC, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 369, 17.12.2013., str. 18.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna za zajedničko poduzeće ENIAC za financijsku godinu 2012. (C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

–  uzimajući u obzir članak 77. Poslovnika i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0204/2014),

A.  budući da je zajedničko poduzeće ENIAC („Zajedničko poduzećeˮ) osnovano 20. prosinca 2007. na razdoblje od 10 godina radi utvrđivanja i provedbe „plana istraživanjaˮ za razvoj ključnih kompetencija za nanoelektroniku u različitim područjima primjene,

B.  budući da je Zajedničko poduzeće ostvarilo financijsku autonomiju u srpnju 2010.,

C.  budući da maksimalni doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 450 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje,

Proračunsko i financijsko upravljanje

1.  primjećuje da je Revizorski sud izjavio da godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća iz 2012. u svim značajnim aspektima objektivno prikazuju njegovo financijsko stanje od 31. prosinca 2012. te da su rezultati njegovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  zabrinut je da je Zajedničko poduzeće drugu godinu zaredom zaprimilo kvalificirano mišljenje Revizorskog suda o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija godišnjih financijskih izvještaja na temelju toga da Zajedničko poduzeće nije bilo u stanju ocijeniti pruža li strategija ex post revizije, koja se u provedbi revizije zahtjeva za povrat troškova projekta velikim dijelom oslanja na nacionalna tijela za financiranje, dovoljna jamstva o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija;

3.  primjećuje da Revizorski sud smatra da informacije dostupne u vrijeme provedbe strategije Zajedničkog poduzeća za ex post revizije nisu bile dostatne da bi Revizorski sud zaključio funkcionira li taj alat za ključnu kontrolu djelotvorno. ponavlja svoj poziv Revizorskom sudu da putem svojih neovisnih revizija pruži tijelu nadležnom za davanje razrješnice svoje mišljenje o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija godišnjih financijskih izvještaja Zajedničkog poduzeća;

4.  podsjeća da je Zajedničko poduzeće donijelo strategiju ex post revizija 2010. te ih je počelo provoditi u 2011.; primjećuje da je revizija zahtjeva za plaćanje troškova projekta delegirana nacionalnim tijelima država članica za financiranje; prima na znanje da se strategija ex post revizije Zajedničkog poduzeća oslanja na ta nacionalna tijela u provedbi revizije zahtjeva za povrat troškova projekta.

5.  traži od zajedničkog poduzeća ENIAC da Parlamentu dostavi izvješće o negativnim čimbenicima koje je utvrdio Revizorski sud; traži da se to izvješće dostavi Parlamentu zajedno s procjenom Revizorskog suda;

6.  osim toga primjećuje da je Zajedničko poduzeće u 2012. izvršilo ograničeni pregled zahtjeva za plaćanje troškova u kojem je zaključilo da je stopa pogreške u programu niža od 2 %; primjećuje mišljenje Revizorskog suda da pregled nije obuhvaćao revizije i nije pružio jamstva o pravilnosti pregledanih zahtjeva za plaćanje troškova; ustraje na tome da bi Zajedničko poduzeće trebalo bez odgode poboljšati kvalitetu svojih ex ante i ex post kontrola; zahtijeva da tijelo nadležno za davanje razrješnice bude obaviješteno o rezultatima sljedećih ex post revizija;

7.  primjećuje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća sadržavao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 128 milijuna EUR te odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 42 milijuna EUR te da su stope korištenja iznosile 100 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza te 52 % za odobrena sredstva za plaćanja; poziva na izradu detaljnog izvješća o napretku u vezi s tim nedostacima te posebnih prijedloga za postepeno poboljšanje stopa korištenja;

8.  osim toga primjećuje da od 125,5 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza dostupnih za poslovanje, 17,6 milijuna eura izvršeno je kao ukupna obveza za prvi poziv na podnošenje prijedloga u 2012., a 107,9 milijuna eura kao ukupna obveza za drugi poziv na podnošenje prijedloga u 2012. napominje da je prosječno razdoblje između otvaranja poziva i potpisivanja sporazuma bilo 12 mjeseci; očekuje da će se ono skratiti za buduće pozive;

9.  zabrinut je da neiskorištena ukupna obveza od 2,8 milijuna EUR za poslovanje u 2010., čiji je završni datum izvršenja 31. prosinca 2011., nije opozvana do kraja 2012.; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće utvrdilo i provelo korektivne mjere za sprječavanje ponovnog pojavljivanja tog nedostatka u kontroli;

Doprinos država članica za ENIAC-a

10.  primjećuje da je za prvih sedam poziva na podnošenje prijedloga financijski doprinos država članica ENIAC-a iznosio 1,41 puta više od financijskog doprinosa Unije u usporedbi sa zakonskim načelom da financijski doprinosi iz država članica ENIAC-a trebaju iznositi najmanje 1,8 puta više od financijskog doprinosa Unije, dok bespovratna sredstva Zajedničkog poduzeća mogu iznositi najviše 16,7 % ukupnih prihvatljivih troškova projekata; osim toga primjećuje da je omjer između doprinosa Unije i doprinosa država članica mehanički rezultat primjene pravila o državnoj potpori (Uredba Komisije (EZ) br. 800/2008(7)), čime se ograničava postotak državne potpore za određene vrste radnji i sudionika;

Pozivi na podnošenje prijedloga

11.  primjećuje da je Zajedničko poduzeće do 2011. objavilo pozive na podnošenje prijedloga koji su rezultirali sporazumima o bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu od 170,2 milijuna EUR, što predstavlja 39 % od maksimalnog doprinosa Unije Zajedničkom poduzeću za istraživačke aktivnosti te da su u 2012. i 2013. otvorena četiri poziva na podnošenje prijedloga za ukupni iznos od 125,4 milijuna EUR (u 2012.), odnosno 39,7 milijuna EUR (u 2013.);

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

12.  žali što životopisi članova upravnog odbora i izvršnog direktora nisu javno dostupni: poziva Zajedničko poduzeće da hitno ispravi taj nedostatak; potiče Zajedničko poduzeće da u okviru novoga zajedničkog poduzeća ECSEL izradi i donese sveobuhvatnu politiku o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa;

13.  vjeruje da je visoka razina transparentnosti ključan čimbenik za smanjivanje rizika sukoba interesa; poziva stoga Zajedničko poduzeće da svoju politiku i/ili mjere za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te njihove provedbene propise, kao i popis članova upravnog odbora i njihove životopise objavi na svojoj internetskoj stranici;

14.  poziva Revizorski sud da nadzire politike Zajedničkog poduzeća u vezi sa sprečavanjem i postupanjem u slučaju sukoba interesa sastavljanjem tematskog izvješća o tom pitanju do sljedećeg postupka davanja razrješnice;

Sustav unutarnje kontrole

15.  primjećuje da je tijekom 2012. Zajedničko poduzeće uspostavilo svoje kapacitete unutarnje revizije, dovršen je i testiran plan oporavka od katastrofa te je računovodstveni službenik potvrdio financijske i računovodstvene sustave (ABAC i SAP);

Zajedničko poduzeće ECSEL (Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe)

16.  podsjeća da su zajednička poduzeća Artemis i ENIAC osnovana u prosincu 2007. u okviru Sedmog okvirnog programa na razdoblje od deset godina – Artemis radi razvoja ključnih kompetencija za nanoelektroniku, a ENIAC radi razvoja ključnih tehnologija za ugrađene računalne sustave; primjećuje da je Artemis započeo sa samostalnim radom u listopadu 2009., a ENIAC je ostvario financijsku samostalnost u srpnju 2010.;

17.  podsjeća na stalnu zabrinutost tijela nadležnog za davanje razrješnice zbog niske stope izvršenja njihovog proračuna te zbog toga što su osnovne aktivnosti zajedničkih poduzeća povezane s visokim gotovinskim saldom; podsjeća da su ona nastojala povećati i utjecati na privatna i javna ulaganja u istraživanje i razvoj u dvama komplementarnim područjima koja su od velikog značaja za industrijski karakter Unije;

18.  primjećuje da je Komisija u kontekstu provedbe Obzora 2020. podnijela prijedlog da udruži ugrađene računalne sustave (Artemis) i nanoelektroniku (ENIAC) u jedinstvenu inicijativu i stoga likvidira zajednička poduzeća Artemis i ENIAC prije njihova predviđena završetka postojanja 31. prosinca 2017. (COM(2013)0501); primjećuje da će novo zajedničko poduzeće na području elektroničkih komponenti i sustava nazvano ECSEL (Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe) imati oblik tripartitnog institucionalnog javno-privatnog partnerstva (JPP) s posebnim pravnim subjektom koje će uključivati privatni sektor te nacionalna i europska tijela;

19.  primjećuje da će ovaj novi pravni subjekt u okviru članka 187. UFEU-a slijediti oglednu financijsku uredbu za tijela JPP-a iz članka 209. Financijske uredbe, imat će neizravno upravljanje te bi on preuzeo sva prava i obveze trenutnih zajedničkih poduzeća Artemis i ENIAC; očekuje da će Revizorski sud izvršiti potpune i primjerene financijske procjene prava i obveza svakog subjekta; podsjeća u tom kontekstu na zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o odvojenom davanju razrješnice za zajednička poduzeća u okviru članka 209. Financijske uredbe;

20.  iznenađen je da je Komisija, u tako skraćenom vremenskom okviru i bez konačne zaključne ocjene postignuća tih zajedničkih poduzeća, odlučila znatno prilagoditi provedbenu strategiju Unije za razvoj ključnih kompetencija za nanoelektroniku i za razvoj ključnih tehnologija za ugrađene računalne sustave; podsjeća na zahtjev Parlamenta za analizu troškova i koristi spajanja u kojoj se naglašavaju moguće prednosti i nedostaci;

21.  podsjeća da se u privremenim procjenama preporučala provedba budućih zajedničkih tehnoloških inicijativa na pravnom temelju koji je bolje prilagođen javno-privatnim partnerstvima s manjim neizravnim administrativnim troškovima, te veća fleksibilnost i manja administrativna opterećenja radi privlačenja predstavnika industrije na visokoj razini;

22.  nadalje primjećuje da bi radi ostvarivanja tih ciljeva zajedničko poduzeće ECSEL trebalo pružati financijsku potporu većinom u obliku bespovratnih sredstava sudionicima nakon otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje ponuda usmjerenih na dokazane nedostatke tržišta;

23.  žali da se u prijedlogu Komisije isključuje pregled računa te prihoda i rashoda zajedničkog poduzeća ECSEL od strane Revizorskog suda te naznačuje da će račune zajedničkog poduzeća na godišnjoj razini pregledati neovisno revizorsko tijelo; poziva Komisiju da razjasni u čemu je dodana vrijednost takvog prijedloga; naglašava da je Revizorski sud isključivi revizor zajedničkih poduzeća osnovanih u okviru članka 187. UFEU-a nakon 2002. te je stoga izgradio široku bazu znanja o tim tijelima koja se ne bi trebala odbaciti;

Horizontalni aspekti europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća

24.  uzima u obzir da revizijski pristup Revizorskog suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, procjenu ključnih provjera nadzornih i kontrolnih sustava te ispitivanje transakcija na razini zajedničkoga poduzeća, ali ne i na razini članova ili krajnjih korisnika zajedničkoga poduzeća;

25.  primjećuje da revizijsko ispitivanje na razini članova ili krajnjih korisnika provode zajedničko poduzeće ili vanjska revizijska poduzeća s kojima je zajedničko poduzeće sklopilo ugovor i koje ih nadzire;

26.  pozdravlja tematsko izvješće 2/2013 Revizorskog suda: „Je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje?” u kojem Revizorski sud ispituje je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7);

27.  uzima u obzir da je revizija također obuhvatila pokretanje zajedničkih tehnoloških inicijativa;

28.  slaže se sa zaključkom Revizorskog suda da su zajedničke tehnološke inicijative osnovane kako bi se podržalo dugoročno industrijsko ulaganje, posebno u istraživačka područja; uočava, međutim, da su trebale u prosjeku dvije godine da se zajedničkim tehnološkim inicijativama dodijeli financijska autonomija, s time da se obično odgovornost Komisije i dalje proteže na jednu trećinu očekivanog operativnog trajanja zajedničkih tehnoloških inicijativa;

29.  primjećuje, između ostaloga, da su prema Revizorskom sudu neke zajedničke tehnološke inicijative osobito uspješne u uključivanju malih i srednjih poduzeća u svoje projekte te da je gotovo 21 % sredstava iz zajedničkih tehnoloških inicijativa pripalo malim i srednjim poduzećima;

30.  skreće pozornost na činjenicu da ukupna okvirna sredstva koja se smatraju potrebnima za sedam europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća koja je Komisija dosad osnovala u skladu s člankom 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku zajedničkog poduzeća Galileo, za razdoblje njihova postojanja iznose 21 793 000 000 EUR;

31.  primjećuje da je ukupni predviđeni proračunski prihod zajedničkih poduzeća za 2012. iznosio otprilike 2,5 milijarde EUR ili otprilike 1,8 % općeg proračuna Unije za 2012., dok je otprilike 618 milijuna EUR došlo iz općeg proračuna EU-a (financijski doprinos Komisije), a otprilike 134 milijuna EUR došlo je od industrijskih partnera i članova zajedničkih poduzeća;

32.  primjećuje da zajednička poduzeća zapošljavaju 409 članova stalnog i privremenog osoblja, tj. manje od 1 % ukupnih dužnosnika Unije odobrenih unutar općeg proračuna Unije (plan radnih mjesta);

33.  podsjeća da ukupni doprinos Unije koji se smatra potrebnim za zajednička poduzeća u razdoblju njihova postojanja iznosi 11 489 000 000 EUR;

34.  poziva Revizorski sud da sustavno analizira zajedničke tehnološke inicijative i ostala zajednička poduzeća u posebnom izvješću u svjetlu znatnih iznosa koji su uključeni te postojanja različitih rizika, a posebno u vezi s ugledom; podsjeća da je Parlament prethodno zatražio da Revizorski sud sastavi posebno izvješće o kapacitetima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, radi osiguravanja dodatne vrijednosti i djelotvornog izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja i tehnološkog razvoja te demonstracijskih programa; tvrdi da takva ocjena ima obilježja hitnosti što se tiče zajedničkih poduzeća Artemis i ENIAC.

(1) SL C 369, 17.12.2013., str. 18.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) Uredba Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (SL L 214, 9.8.2008., str. 3.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti