Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2252(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0202/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0202/2014

Rasprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.58
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0334

Usvojeni tekstovi
PDF 302kWORD 114k
Četvrtak, 3. travnja 2014. - Bruxelles
Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće za gorivne ćelije i vodik
P7_TA(2014)0334A7-0202/2014
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012. (C7-0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012. i odgovore Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebice njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za gorivne ćelije i vodik(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1183/2011 od 14. studenog 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 521/2008 o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0202/2014),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik u vezi s izvršenjem proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012.;

2.  izlaže svoja zapažanja u rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i rezoluciju koja je njezin sastavni dio proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 369, 17.12. 2013., str. 57.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 153, 12.6.2008., str. 1.
(5) SL L 302, 19.11.2011., str. 3.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o zatvaranju računa Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012. (C7-0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012. i odgovore Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebice njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za gorivne ćelije i vodik(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1183/2011 od 14. studenog 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 521/2008 o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0202/2014),

1.  odobrava zatvaranje računa Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 369,17.12.2013., str. 57.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 153, 12.6.2008., str. 1.
(5) SL L 302, 19.11.2011., str. 3.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. s primjedbama koja su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012. (C7‑0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012. i odgovore Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebice njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za gorivne ćelije i vodik(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1183/2011 od 14. studenog 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 521/2008 o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

–  uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0202/2014),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za gorivne ćelije i vodik („Zajedničko poduzeće”) osnovano u svibnju 2008. kao javno-privatno partnerstvo Uredbom (EZ) br. 521/2008 za razdoblje do 31. prosinca 2017. radi usredotočenja na razvoj rješenja primjenjivih na tržištu koje će potom pospješiti dodatne napore koje industrija ulaže u brzo uvođenje tehnologija gorivnih ćelija i vodika,

B.  budući da je Uredba (EZ) br. 521/2008 izmijenjena Uredbom (EU) br. 1138/2011,

C.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavlja Komisija, New Energy World Industry Grouping (NEW-IG) i istraživačka zajednica (N.ERGHY),

D.  budući da maksimalni doprinos Unije za cijelo razdoblje Zajedničkog poduzeća iznosi 470 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje, a udio namijenjen tekućim troškovima ne smije premašiti 20 000 000 EUR,

E.  budući da NEW-IG treba doprinijeti 50 % tekućih troškova, N.ERGHY dvanaestinu tekućih troškova, a oba bi člana trebala doprinijeti operativnim troškovima doprinosima u naravi barem jednakima financijskom doprinosu Unije,

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je Revizorski sud izjavio da godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća iz 2012. u svim značajnim aspektima objektivno prikazuju njegovo financijsko stanje od 31. prosinca 2012. te da su rezultati njihovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće dobilo pozitivno mišljenje Revizorskog suda o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija nakon primitka uvjetnog mišljenja 2011. o tim aspektima; poziva Zajedničko poduzeće da nastavi s naporima prema osiguravanju dobroga financijskog upravljanja i poštovanju proračunskih načela;

3.  primjećuje, nadalje, da konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012. uključuje odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 83,3 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 56,9 milijuna EUR; primjećuje, osim toga, da su stope korištenja za odobrena sredstva za obveze i plaćanja iznosile redom 99,4 % i 83,1 %;

4.  prima na znanje da je privremeni proračunski rezultat za 2012. iznosio 8,2 milijuna EUR uključujući prihode od 58,3 milijuna EUR te proračunski višak iz 2011. od 7,5 milijuna EUR neto prema plaćanjima od 55,2 milijuna EUR i prijenosu od 2,4 milijuna EUR;

5.  primjećuje da na temelju kumulativnih poziva na podnošenje prijedloga koji su bili organizirani 2008., 2009., 2010. i 2011. godine sklopljeni su ugovori o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti od 295 milijuna EUR, a u 2012. godini raspisan je peti poziv na podnošenje prijedloga za 78 milijuna EUR;

6.  ističe da ti iznosi čine 67 % i 18 % maksimalnog doprinosa Unije Zajedničkom poduzeću za istraživačke aktivnosti te da je u siječnju 2013. raspisan šesti poziv za preostali iznos (68,5 milijuna EUR); primjećuje napredak u izvršenju proračuna;

Upravljanje riznicom

7.  ističe da su na kraju prosinca 2012. novac i novčani ekvivalenti iznosili 12,3 milijuna EUR; primjećuje da to nije u skladu s proračunskim načelom uravnoteženosti; podsjeća Zajedničko poduzeće da mora provesti konkretne mjere radi postizanja proračunske uravnoteženosti te potiče Zajedničko poduzeće da provede, zajedno s Komisijom, sve potrebne mjere radi minimiziranja gotovinskog salda na računu na traženu razinu u skladu s granicama iz financijskih sporazuma s Komisijom;

Sustavi unutarnjeg nadzora

8.  primjećuje da je Odjel za unutarnju reviziju Zajedničkog poduzeća proveo reviziju ex ante kontrola prihvatljivosti prijavljenih troškova i povezanih plaćanja te pružio razne savjetodavne usluge, uključujući pripremu informativnih kampanja i sudjelovanje u informativnim kampanjama Zajedničkog poduzeća o pitanjima financijske kontrole i revizije;

9.  pozdravlja činjenicu da je tijekom 2012. Zajedničko poduzeće dovršilo plan kontinuiteta poslovanja i plan oporavka od katastrofe;

10.  žali što životopisi članova upravnog odbora i izvršnog direktora nisu javno dostupni: poziva Zajedničko poduzeće da hitno ispravi taj nedostatak; potiče Zajedničko poduzeće da razvije i usvoji sveobuhvatnu politiku sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa;

11.  vjeruje da je visoka razina transparentnosti ključan čimbenik za smanjivanje rizika sukoba interesa; poziva stoga Zajedničko poduzeće da svoju politiku i/ili mjere za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te njihove provedbene propise, kao i popis članova upravnog odbora, rukovodećeg osoblja te vanjskih i unutarnjih stručnjaka zajedno s njihovim izjavama o financijskim interesima i životopisima objavi na svojoj internetskoj stranici;

12.  poziva Revizorski sud da prati politike Zajedničkog poduzeća koje se odnose na sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa izradom, do idućeg postupka davanja razrješnice, tematskog izvješća o tom pitanju;

Ostala upravna pitanja

13.  podržava poboljšanja koje je Revizorski sud predložio u sustavu praćenja i izvješćivanja koji se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja;

Horizontalni aspekti europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća

14.  uzima u obzir da revizijski pristup Revizorskog suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, procjenu ključnih provjera nadzornih i kontrolnih sustava te ispitivanje transakcija na razini zajedničkoga poduzeća, ali ne i na razini članova ili krajnjih korisnika zajedničkoga poduzeća;

15.  primjećuje da revizijsko ispitivanje na razini članova ili krajnjih korisnika provode zajedničko poduzeće ili vanjska revizijska poduzeća s kojima je zajedničko poduzeće sklopilo ugovor i koje ih nadzire;

16.  pozdravlja tematsko izvješće 2/2013 Europskog revizorskog suda: „Je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje?” u kojem Sud ispituje je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7);

17.  uzima u obzir da revizija obuhvaća pokretanje zajedničkih tehnoloških inicijativa;

18.  slaže se sa zaključkom Revizorskog suda da su zajedničke tehnološke inicijative osnovane kako bi se podržalo dugoročno industrijsko ulaganje, posebno u istraživačka područja; uočava, međutim, da su trebale u prosjeku dvije godine da se zajedničkim tehnološkim inicijativama dodijeli financijska autonomija, s time da se obično odgovornost Komisije i dalje proteže na jednu trećinu očekivanog operativnog trajanja zajedničkih tehnoloških inicijativa;

19.  primjećuje, između ostaloga, da su prema Revizorskom sudu neke zajedničke tehnološke inicijative osobito uspješne u uključenju malih i srednjih poduzeća u svoje projekte te da je gotovo 21 % sredstava iz zajedničkih tehnoloških inicijativa pripalo malim i srednjim poduzećima;

20.  skreće pozornost na činjenicu da ukupna okvirna sredstva koja se smatraju potrebnima za sedam europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća koja je Komisija dosad osnovala u skladu s člankom 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku zajedničkog poduzeća Galileo, za razdoblje njihova postojanja iznose 21 793 000 000 EUR;

21.  primjećuje da je ukupni predviđeni proračunski prihod zajedničkih poduzeća za 2012. iznosio otprilike 2,5 milijarde EUR ili otprilike 1,8 % općeg proračuna Unije za 2012., dok je otprilike 618 milijuna EUR došlo iz općeg proračuna (financijski doprinos Komisije), a otprilike 134 milijuna EUR došlo je od industrijskih partnera i članova zajedničkih poduzeća;

22.  primjećuje da zajednička poduzeća zapošljavaju 409 članova stalnog i privremenog osoblja, tj. manje od 1 % ukupnih dužnosnika Unije ovlaštenih općim proračunom Unije (plan radnih mjesta);

23.  podsjeća da ukupni doprinos Unije koji se smatra potrebnim za zajednička poduzeća u razdoblju njihova postojanja iznosi 11 489 000 000 EUR;

24.  poziva Revizorski sud da sustavno analizira zajedničke tehnološke inicijative i ostala zajednička poduzeća u posebnom izvješću u kontekstu znatnih uključenih iznosa i predstavljenih rizika povezanih s ugledom; podsjeća da je Parlament prethodno zatražio da Revizorski sud sastavi posebno izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodatna vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja i tehnološkog razvoja te demonstracijskih programa; primjećuje da, prema procjeni, zajednička poduzeća mogu osigurati financiranje dugoročnih industrijskih ulaganja i pospješiti privatna ulaganja u istraživanje.

(1) SL C 369,17.12.2013., str. 57.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 153, 12.6.2008., str. 1.
(5) SL L 302, 19.11.2011., str. 3.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti