Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2251(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0200/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0200/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.59
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0335

Pieņemtie teksti
PDF 381kWORD 130k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai
P7_TA(2014)0335A7-0200/2014
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7-0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 73/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai(4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0200/2014),

1.  sniedz Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 369, 17.12.2013., 25. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 38. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu (C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 73/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai(4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0200/2014),

1.  apstiprina Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 369, 17.12.2013., 25. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 38. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 73/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai(4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0200/2014),

A.  tā kā Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (turpmāk „Kopuzņēmums”) tika izveidots 2007. gada decembrī uz 10 gadu laikposmu, lai būtiski uzlabotu zāļu izstrādes procesa efektivitāti un lietderīgumu un lai tādējādi ilgtermiņā farmācijas nozarē ražotu iedarbīgākas un drošākas novatoriskas zāles;

B.  tā kā 2009. gada 16. novembrī Kopuzņēmums sāka patstāvīgi darboties;

C.  tā kā Savienības maksimālais finansiālais ieguldījums Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikposmā ir EUR 1 miljards, kas jāmaksā no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka Revīzijas palāta uzskata, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2012. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un tā naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

2.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums 2013. gada jūnijā pabeidza ex post revīzijas par EUR 4,4 miljoniem (37,3 % no pieņemtā Kopuzņēmuma ieguldījuma saistībā ar pirmo konkursu, ko Kopuzņēmums bija apstiprinājis līdz 2011. gada jūnijam); norāda, ka šīs pirmās revīzijas bija vērstas uz jauniem vai iepriekš nerevidētiem saņēmējiem Savienības pētniecības programmās un tādēļ noteikumu sarežģītības dēļ varēja prognozēt lielāku kļūdu īpatsvaru;

3.  pauž bažas par to, ka Kopuzņēmuma vai tā vārdā veiktajās ex post revīzijās konstatētais kļūdu īpatsvars bija 5,82 %; atzīst, ka vairums šo kļūdu salīdzinoši bija pārāk mazas, lai tiktu koriģētas (summas par labu Kopuzņēmumam nepārsniedza EUR 5000); norāda, ka kopš minētā gadījuma ir veikti pasākumi, lai atgūtu vai kompensētu šīs summas no turpmākajiem pieprasījumiem, un ka daudzgadu perspektīvā šis līmenis turpinās pieaugt, pieaugot revidēto projektu, saņēmēju un pieprasījumu skaitam; norāda, ka Kopuzņēmuma veiktie pasākumi šo kļūdu novēršanai un koriģēšanai ir ietekmējuši atlikušo kļūdu īpatsvaru;

4.  ņem vērā, ka Revīzijas palāta otro gadu pēc kārtas ir sniegusi atzinumu ar piezīmēm par Kopuzņēmuma gada pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību; norāda, ka Revīzijas palāta uzskata, ka revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu ticamības deklarāciju, lai gan revidētie pakārtotie maksājumi tika veikti pirms 2012. gada;

5.  pauž bažas, ka augsts maksājumu un saistību apropriāciju līmenis 2012. gada administratīvajiem izdevumiem gada beigās joprojām nebija izlietots (26,81 % saistību apropriāciju un 39,8 % maksājumu apropriāciju); ņem vērā to, ka augsts neizmantoto apropriāciju līmenis administratīvajā budžetā liecina, ka tas nebija balstīts uz reālistiskām aplēsēm, kuras noteiktas tiesību akta finanšu pārskatā;

Priekšlikumu konkursi

6.  atzinīgi vērtē to, ka nolīgumu parakstīšanai vajadzīgais laiks 2012. gadā saīsinājās no 413 dienām līdz galīgajiem dotāciju nolīgumiem ceturtajā konkursā līdz 161 dienai sestajā konkursā; uzsver, ka 2012. gadā Kopuzņēmums uzņēmās saistības par EUR 351 miljonu jeb par gandrīz 37 % no tā kopējā izpētes pasākumiem pieejamā budžeta, gūstot ievērojamus panākumus attiecībā uz to, lai apgūtu EUR 960 miljonus maksimālā pieejamā Savienības finansējuma, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 73/2008;

7.  norāda, ka 2012. gada beigās Kopuzņēmuma pētniecības izmaksām apstiprināto saistību kopsumma bija EUR 736 miljoni un ka Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija (EFPIA) bija uzņēmusi saistības vēl par EUR 706 miljoniem;

Iekšējās kontroles sistēmas

8.  uzsver, ka Revīzijas palāta ziņo, ka Kopuzņēmums ir turpinājis pilnveidot pienācīgas un visaptverošas iekšējās kontroles sistēmas, tomēr vēl ir jāstrādā, lai pilnveidotu pamatdarbības un administratīvo procedūru dokumentēšanu un atjaunināšanu (īpaši ex post un uzskaites slēgšanas pasākumus), kas mazinās kļūdu un nekonsekventas prakses risku;

9.  atgādina, ka Komisijas Iekšējais revīzijas dienests (IAS) ir Kopuzņēmuma iekšējais revidents; norāda, ka 2012. gadā IAS pārbaudīja pārliecību par Kopuzņēmuma i) sarunu, ii) dotāciju nolīgumu sagatavošanas un iii) priekšfinansēšanas procesiem; vēlas, lai IAS savos revīzijas pienākumos pievērstos augstāka riska jomām, jo īpaši, lai palīdzētu Kopuzņēmumam labot tā būtiskās kļūdās, kuras tas konstatējis pirmajās ex post revīzijās attiecībā uz starpposma maksājumiem, un nodrošinātu, ka Kopuzņēmums īsteno saskaņotu kontroles stratēģiju;

10.  atzinīgi vērtē to, ka 2012. gadā Kopuzņēmuma grāmatvedis paziņoja par grāmatvedības sistēmas apstiprināšanu, un lielākā daļa konstatēto nepilnību tika novērsta līdz gada beigām;

11.  pauž nožēlu, ka nav publiski pieejams valdes locekļu un izpilddirektora dzīves apraksts (CV); aicina Kopuzņēmumu steidzami novērst šo trūkumu; konstatē, ka Kopuzņēmuma nosacījumi paredz piemērot rīcības kodeksu neatkarīgajiem ekspertiem, kuri novērtē pētniecības priekšlikumus; tomēr mudina Kopuzņēmumu izstrādāt un pieņemt visaptverošu politiku par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību;

12.  uzskata, ka augstai pārredzamības pakāpei ir būtiska nozīme interešu konfliktu riska mazināšanā; tādēļ aicina Kopuzņēmumu izstrādāt politiku un/vai pasākumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldīšanai, kā arī attiecīgus īstenošanas noteikumus un tos kopā ar valdes locekļu sarakstu un viņu dzīves aprakstiem (CV) ievietot Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē;

13.  aicina Revīzijas palātu uzraudzīt Kopuzņēmuma interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku, līdz nākamajai budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrai sagatavojot īpašo ziņojumu par šo jautājumu;

Eiropas Revīzijas palātas revīzijas tiesības

14.  pauž pārsteigumu par to, ka Padomes regulas, ar kuru izveido Kopuzņēmumu, noteikumos nav atzītas Revīzijas palātas tiesības revidēt EFPIA uzņēmumu ieguldījumus natūrā, kaut arī tie ir reģistrēti Kopuzņēmuma finanšu pārskatos; uzsver, ka saskaņā ar aplēsēm Kopuzņēmuma darbības laikā šie ieguldījumi veidos aptuveni EUR 1 miljardu; aicina Revīzijas palātu tās gada atzinumā par Kopuzņēmuma pārskatiem precizēt minētā noteikuma ietekmi;

Eiropas pētniecības kopuzņēmumu horizontālie aspekti

15.  pieņem zināšanai, ka Revīzijas palātas pieeja revīzijai ietver analītiskas revīzijas procedūras, pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu un darījumu pārbaudes Kopuzņēmuma līmenī, nevis Kopuzņēmuma dalībnieku vai galasaņēmēju līmenī;

16.  norāda, ka kontroltestēšanu dalībnieku vai galasaņēmēju līmenī veic Kopuzņēmums vai Kopuzņēmuma nolīgti un pārraudzīti ārējās revīzijas uzņēmumi;

17.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 2/2013 „Vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības pamatprogrammas efektīvu īstenošanu?”, kurā tā mēģina noskaidrot, vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammas efektīvu īstenošanu;

18.  pieņem zināšanai, ka revīzija veikta arī attiecībā uz izveidotajām kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm;

19.  piekrīt Revīzijas palātas secinājumam, ka kopīgās tehnoloģiju ierosmes ir izveidotas ilgtermiņa investīciju atbalstam rūpniecībā, jo īpaši pētniecības jomā; tomēr norāda, ka vidēji paiet divi gadi, lai kopīgai tehnoloģiju ierosmei nodrošinātu finansiālu patstāvību, jo Komisija parasti ir atbildīga par vienu trešdaļu no ierosmei paredzētā darbības laika;

20.  turklāt norāda, ka, pēc Revīzijas palātas ziņām, dažu kopīgu tehnoloģiju ierosmju projektos īpaši sekmīgi iesaistījušies mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un tiem ticis gandrīz 21 % ierosmju nodrošinātā finansējuma;

21.  pievērš uzmanību tam, ka resursu kopējais aptuvenais apjoms, kas vajadzīgs septiņiem Eiropas pētniecības kopuzņēmumiem, kuri izveidoti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu — izņemot vienīgi kopuzņēmumu „Galileo” — visā to pastāvēšanas laikā ir EUR 21 793 000 000;

22.  norāda, ka kopuzņēmumu 2012. gadā prognozētie ienākumi budžetā ir ap EUR 2,5 miljardiem jeb aptuveni 1,8 % no Savienības vispārējā budžeta 2012. gadā, tai pašā laikā tiem atvēlēti aptuveni EUR 618 miljoni no vispārējā budžeta (Komisijas ieguldījums naudā) un aptuveni EUR 134 miljonu summu veidoja kopuzņēmumu nozaru partneru un dalībnieku iemaksas;

23.  norāda, ka kopuzņēmumi nodarbina 409 pastāvīgos un pagaidu darbiniekus jeb mazāk nekā 1 % no kopējā Savienības ierēdņu skaita saskaņā ar Savienības vispārējo budžetu (štatu saraksts);

24.  atzīmē, ka Savienības kopējais ieguldījums, kas, kā uzskata, ir vajadzīgs kopuzņēmumiem visā to pastāvēšanas laikā, ir EUR 11 489 000 000;

25.  aicina Revīzijas palātu atsevišķā ziņojumā sniegt kopīgo tehnoloģiju ierosmju un pārējo kopuzņēmumu vispusīgu analīzi, ņemot vērā prāvās ieguldījumu summas un iesaistīto risku, kas var kaitēt reputācijai; atgādina, ka Parlaments jau iepriekš prasījis Revīzijas palātai kopā ar privātajiem partneriem sagatavot īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu jaudu, lai nodrošinātu Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu izmantošanu; norāda, ka kopuzņēmumiem, kā uzskata, ir jānodrošina finansējums ilgtermiņa investīcijām rūpniecībā un jāveicina privātā sektora investīcijas pētniecībā.

(1) OV C 369, 17.12.2013., 25. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 38. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika