Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2251(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0200/2014

Texte depuse :

A7-0200/2014

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.59
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0335

Texte adoptate
PDF 306kWORD 111k
Joi, 3 aprilie 2014 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare
P7_TA(2014)0335A7-0200/2014
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 3 aprilie 2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare aferent exercițiului financiar 2012 (C7-0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2012,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(1),

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare(4), în special articolul 11 alineatul (4),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0200/2014),

1.  acordă directorului executiv al Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2012;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare , Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 369, 17.12.2013, p. 25.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 30, 4.2.2008, p. 38.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 3 aprilie 2014 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2012 (C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2012,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(1),

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare(4), în special articolul 11 alineatul (4),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0200/2014),

1.  aprobă închiderea conturilor Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2012;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare , Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 369, 17.12.2013, p. 25.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 30, 4.2.2008, p. 38.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 3 aprilie 2014 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare aferent exercițiului financiar 2012 (C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2012,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(1),

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare(4), în special articolul 11 alineatul (4),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare privind descărcarea de gestiune,

–  având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0200/2014),

A.  întrucât Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare (denumită în continuare „Întreprinderea comună”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani pentru a îmbunătăți în mod semnificativ eficiența și eficacitatea procesului de dezvoltare a produselor medicamentoase, astfel încât, pe termen lung, sectorul farmaceutic să producă medicamente inovatoare mai eficace și mai sigure;

B.  întrucât Întreprinderea comună a început să funcționeze autonom la data de 16 noiembrie 2009;

C.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la Întreprinderea comună pentru cei 10 ani este de 1 miliard EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al 7-lea Program-cadru pentru cercetare,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  observă că, în opinia Curții de Conturi, conturile anuale ale Întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2012, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  constată că în iunie 2013 Întreprinderea comună a finalizat auditurile ex-post care acopereau 4,4 milioane EUR (37,3% din contribuția pe care Întreprinderea comună a acceptat să o verse pentru prima cerere de propuneri și care fusese validată de Întreprinderea comună până în iunie 2011); constată că aceste prime audituri s-au axat pe beneficiarii noi sau pe cei care nu au fost niciodată supuși auditului în cadrul programelor de cercetare ale Uniunii, fiind astfel posibil un indice de eroare mai ridicat din cauza complexității normelor;

3.  este îngrijorat de faptul că indicele de eroare obținut în urma auditurilor ex-post efectuate de Întreprinderea comună sau în numele acesteia a fost de 5,82%; recunoaște faptul că majoritatea acestor erori au fost relativ nesemnificative în ceea ce privește cuantumurile care trebuie ajustate (sub 5 000 EUR în favoarea Întreprinderii comune); constată că, între timp, au fost întreprinse măsuri pentru recuperarea sau compensarea acestor sume pe baza cererilor ulterioare; constată, de asemenea, că indicele va evolua în continuare pe durata mai multor ani, odată cu auditarea mai multor proiecte, beneficiari și cereri; subliniază că măsurile aplicate de Întreprinderea comună pentru a evita și a rectifica aceste erori afectează indicele de eroare reziduală;

4.  ia act de faptul că, în acest context, Curtea de Conturi a emis, al doilea an la rând, o opinie cu rezerve în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor care stau la baza conturilor anuale ale Întreprinderii comune; ia act de faptul că Curtea de Conturi este de părere că dovezile de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a putea constitui o bază pentru declarația sa de asigurare, deși plățile subiacente supuse auditului au fost efectuate înainte de 2012;

5.  este îngrijorat de faptul că o proporție mare din creditele de plată și creditele de angajament aferente cheltuielilor administrative pentru 2012 erau încă neutilizate la sfârșitul exercițiului (26,81% din creditele de angajament și 39,8% din creditele de plată); observă că nivelul ridicat al creditelor neutilizate din bugetul administrativ indică faptul că acesta nu s-a bazat pe estimări realiste stabilite prin intermediul fișei financiare legislative;

Cererile de propuneri

6.  salută faptul că intervalul de timp necesar pentru semnarea acordurilor s-a diminuat în 2012, de la 413 zile, în cazul ultimelor acorduri de grant din cadrul celei de a patra cereri de propuneri, la 161 de zile, în cazul celei de a șasea cereri de propuneri; subliniază faptul că, în 2012, Întreprinderea comună a angajat pentru activități de cercetare 351 de milioane EUR, respectiv aproape 37% din bugetul său total disponibil, realizând astfel progrese importante pe calea executării integrale a contribuției Uniunii de 960 de milioane EUR prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 73/2008;

7.  constată că, la sfârșitul lui 2012, angajamentele totale cumulate aprobate de Întreprinderea comună pentru cheltuieli cu cercetarea au constituit 736 de milioane EUR, iar Federația Europeană a Industriei și a Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) a angajat o sumă suplimentară de 706 milioane EUR;

Sistemele de control intern

8.  subliniază faptul că, potrivit rapoartelor Curții de Conturi, Întreprinderea comună a continuat dezvoltarea unor sisteme de control intern adecvate și cuprinzătoare, dar este necesar să se perfecționeze documentarea și menținerea la zi a procedurilor operaționale și administrative (în special în ceea ce privește activitățile ex-post și cele de închidere a contabilității), ceea ce va reduce riscurile de eroare și va limita practicile lipsite de consecvență;

9.  reamintește că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) este auditorul intern al Întreprinderii comune; subliniază faptul că, în 2012, IAS a efectuat o misiune de revizuire pentru a obține o asigurare cu privire la procesele (i) de negociere, (ii) de elaborare a acordurilor de grant și (iii) de prefinanțare ale Întreprinderii comune; se așteaptă ca IAS să își îndrepte activitățile de audit asupra domeniilor care presupun un grad mai ridicat de risc, în special pentru a sprijini Întreprinderea comună în procesul de depășire a erorilor semnificative pe care le-a depistat în cadrul primelor sale audituri ex-post în legătură cu plățile intermediare și pentru a asigura aplicarea de către Întreprinderea comună a unei strategii de control coerente;

10.  salută faptul că, în cursul anului 2012, contabilul Întreprinderii comune a raportat cu privire la validarea sistemului contabil, cea mai mare parte a vulnerabilităților identificate fiind soluționate înainte de sfârșitul anului;

11.  regretă că nici CV-urile membrilor Consiliului de administrație și nici cel al directorului executiv nu sunt disponibile publicului; invită Întreprinderea comună să remedieze de urgență această situație; ia act de faptul că Întreprinderea comună dispune de condiții de aplicare a unui cod de conduită experților independenți care evaluează propunerile de cercetare; îndeamnă, cu toate acestea, Întreprinderea comună să elaboreze și să adopte o politică cuprinzătoare pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese;

12.  consideră că un grad ridicat de transparență reprezintă unul dintre elementele esențiale pentru reducerea riscurilor legate de conflictele de interese; invită, așadar, Întreprinderea comună să publice pe site-ul său de internet politica și/sau mecanismele sale de prevenire și de gestionare a conflictelor de interese și normele aferente de punere în aplicare, precum și lista membrilor consiliilor de administrație și CV-urile acestora;

13.  invită Curtea de Conturi să monitorizeze politicile Întreprinderii comune în ceea ce privește gestionarea și prevenirea conflictelor de interese, întocmind un raport special referitor la acest subiect înainte de următoarea procedură de descărcare de gestiune;

Drepturile Curții de Conturi de a efectua audituri

14.  află cu surprindere că Regulamentul Consiliului privind înființarea Întreprinderii comune nu prevede dreptul Curții de Conturi de a audita contribuțiile în natură ale societăților care fac parte din EFPIA, deși aceste contribuții sunt înregistrate în situațiile financiare ale Întreprinderii comune; subliniază faptul că se estimează că aceste contribuții se vor ridica la aproximativ 1 miliard EUR pe parcursul duratei de existență a Întreprinderii comune; invită Curtea de Conturi să clarifice implicațiile acestei dispoziții în opinia sa anuală cu privire la conturile Întreprinderii comune;

Întreprinderile comune europene pentru cercetare

15.  ia act de faptul că abordarea de audit adoptată de Curtea de Conturi cuprinde proceduri de audit analitice, evaluarea parametrilor principali ai sistemelor de supraveghere și control și testarea operațiunilor la nivelul Întreprinderii comune, dar nu și la nivelul membrilor sau al beneficiarilor finali ai acesteia;

16.  constată că testarea în cadrul auditului este efectuată la nivelul membrilor sau al beneficiarilor finali fie de Întreprinderea comună, fie de firmele de audit externe contractate și monitorizate de aceasta;

17.  salută Raportul special nr. 2/2013 al Curții de Conturi intitulat „A asigurat Comisia punerea eficientă în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare?”, în care Curtea analizează dacă Comisia a asigurat sau nu punerea eficientă în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (PC7);

18.  ia act de faptul că auditul a inclus și crearea inițiativelor tehnologice comune (ITC);

19.  este de acord cu concluzia Curții de Conturi, potrivit căreia ITC au fost create pentru a sprijini investițiile industriale pe termen lung în anumite domenii de cercetare; observă, totuși, că a fost nevoie, în medie, de doi ani pentru a acorda autonomie financiară unei ITC, Comisia rămânând responsabilă, în general, de o treime din durata de viață operațională preconizată a ITC-urilor;

20.  observă, de asemenea, că, potrivit Curții de Conturi, unele ITC-uri au înregistrat succese deosebite în ceea ce privește implicarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) în proiectele lor, aproape 21% din finanțarea pusă la dispoziție de ITC-uri fiind utilizată de IMM-uri;

21.  atrage atenția asupra faptului că volumul total orientativ al resurselor considerate necesare pe durata existenței celor șapte Întreprinderi comune europene pentru cercetare, care au fost înființate până în prezent de Comisie în temeiul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (cu excepția remarcabilă a Întreprinderii comune Galileo), se ridică la 21 793 000 000 EUR;

22.  constată că venitul total preconizat inclus în bugetul întreprinderilor comune pentru 2012 s-a ridicat la aproximativ 2,5 miliarde EUR, ceea ce reprezintă aproximativ 1,8% din bugetul general al Uniunii pe 2012, acesta contribuind aproximativ 618 milioane EUR (contribuție în numerar din partea Comisiei), iar aproximativ 134 de milioane EUR au provenit de la partenerii industriali și de la membrii întreprinderilor comune;

23.  constată că întreprinderile comune angajează 409 persoane sub formă de personal permanent și temporar, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din numărul total de funcționari ai Uniunii autorizat de bugetul general al Uniunii (schema de personal);

24.  reamintește că contribuția totală a Uniunii considerată necesară pentru întreprinderile comune pe perioada existenței lor se ridică la 11 489 000 000 EUR;

25.  invită Curtea de Conturi să analizeze în mod cuprinzător ITC-urile și celelalte întreprinderi comune într-un raport separat, având în vedere sumele considerabile implicate și riscul existent, în special în ceea ce privește reputația; reamintește că Parlamentul a solicitat în trecut Curții de Conturi să întocmească un raport special cu privire la capacitatea întreprinderilor comune de a asigura, împreună cu partenerii lor privați, valoarea adăugată și execuția eficientă ale programelor Uniunii în materie de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative; observă că rolul întreprinderilor comune este de a asigura finanțare pentru investițiile industriale pe termen lung și de a stimula investițiile private în domeniul cercetării.

(1) JO C 369, 17.12.2013, p. 25.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 30, 4.2.2008, p. 38.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate