Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2625(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0279/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0279/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.63
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0339

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 369kWORD 74k
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Κατάσταση στο Ιράν
P7_TA(2014)0339B7-0279/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν (2014/2625(RSP))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν, ιδίως τα ψηφίσματα της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ έναντι του Ιράν(1), της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με πρόσφατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν(2), της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα(3) και της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν(4),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Ashton, και του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Mohammad Javad Zarif, της 24ης Νοεμβρίου 2013 στη Γενεύη, καθώς και τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της 12ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2012 και της 16ης Δεκεμβρίου 2013 και τις τροποποιήσεις στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται κατά του Ιράν, όπως αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2011, στα οποία εξαγγέλλεται η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων εις βάρος εκείνων που είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου, της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την απελευθέρωση της Nasrin Sotoudeh και άλλων κρατουμένων για λόγους συνείδησης στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών, της 4ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, την πρόσφατη δήλωσή του της 22ας Ιανουαρίου 2014 με την οποία προειδοποιεί για την «απότομη αύξηση του αριθμού των απαγχονισμών στο Ιράν», και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών , της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 26 Μαρτίου 1994 από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση στην οποία συμμετέχει το ιρανικό κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν(7), στο οποίο «εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία για τις συνεχιζόμενες και επαναλαμβανόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», στις οποίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αυθαίρετη, συχνή και συνεχιζόμενη χρήση της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο «Ο κόσμος κατά της βίας και του βίαιου εξτρεμισμού»(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Νοεμβρίου 2013 στη Γενεύη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος Catherine Ashton, και οι υπουργοί εξωτερικών της Ε3/ΕΕ+3, συνήψαν προσωρινή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (εφεξής «Ιράν») σχετικά με το ζήτημα των πυρηνικών (όπως παρουσιάζεται λεπτομερώς στο κοινό σχέδιο δράσης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Ιανουαρίου 2014 η Ε3/ΕΕ+3 συνήψε συμφωνία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κοινού σχεδίου δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάμηνη περίοδος εφαρμογής του κοινού σχεδίου δράσης είναι κρίσιμη και απαιτεί ταυτόχρονη και αμοιβαία δράση από τις δύο πλευρές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές δεν διεξήχθησαν σύμφωνα με τα δημοκρατικά πρότυπα που προασπίζει η ΕΕ· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο Πρόεδρος Hassan Rouhani επέδειξε προθυμία για πιο ανοικτές και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ του Ιράν και της Δύσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την πυρηνική συμφωνία, πρέπει να συζητηθούν διάφορα θέματα μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της περιφερειακής ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο κοινό σχέδιο δράσης αποτελούν απλώς ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης λύσης στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα και αποσκοπούν στη μείωση των άμεσων εντάσεων, παρέχοντας μεγαλύτερα περιθώρια χρόνου και χώρου για μια σφαιρική διπλωματική λύση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ήταν αντίθετες με προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν και η προσωρινή συμφωνία για το ζήτημα των πυρηνικών παρέχουν νέες ευκαιρίες τόσο για μεταρρυθμίσεις εντός του Ιράν όσο και για βελτίωση των εξωτερικών σχέσεών του με την ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας και για μια συμφωνία πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν ξεκίνησαν το 2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεργασία αυτή διακόπηκε το 2005 εξαιτίας των αποκαλύψεων σχετικά με τις παράνομες πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν και την άρνηση της χώρας να συνεργαστεί πλήρως με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διαρκή και συστηματική παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν έχει τον νεότερο σε ηλικία πληθυσμό στον κόσμο και σε αυτόν περιλαμβάνονται πάνω από 7 εκατομμύρια παιδιά κάτω των έξι ετών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν εξακολουθεί να αρνείται να συνεργαστεί με διάφορα όργανα των Ηνωμένων Εθνών στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρνούμενο, παραδείγματος χάρη, την έκδοση θεώρησης στον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και εμποδίζοντάς τον να εκπληρώσει την εντολή του με ανεξάρτητο τρόπο·

Σχετικά με το ζήτημα των πυρηνικών

1.  χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία της Γενεύης μεταξύ της Ε3/ΕΕ+3 και του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν· θεωρεί απαραίτητο να συνεχίσουν όλα τα μέρη να συμμετέχουν εποικοδομητικά στη διαδικασία διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να μπορέσει η τελική σφαιρική συμφωνία να συναφθεί εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος·

2.  τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση σε μια ειρηνική λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων η οποία θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και σχετικά με τα ευαίσθητα περιφερειακά ζητήματα καθώς και τα ευαίσθητα ζητήματα ασφάλειας του Ιράν·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Ιανουαρίου 2014 όσον αφορά την εφαρμογή του κοινού σχεδίου δράσης, ιδίως τις διατάξεις σχετικά με τη μερική απαλλαγή από τις κυρώσεις· επισημαίνει ότι έχει καίρια σημασία να παρακολουθείται με αξιόπιστο τρόπο η εφαρμογή από το Ιράν των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης· θεωρεί ότι, μόλις επιτευχθεί σφαιρική συμφωνία η οποία διασφαλίζει τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, θα πρέπει να αρθούν σταδιακά οι κυρώσεις για πυρηνικά ζητήματα κατά του Ιράν·

Σχετικά με τις προοπτικές στις σχέσεις ΕΕ–Ιράν

4.  τονίζει ότι η ανάπτυξη πιο εποικοδομητικών σχέσεων με το Ιράν εξαρτάται από την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην πλήρη εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το Ιράν στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης· ευελπιστεί ότι η πρόοδος στην εφαρμογή του κοινού σχεδίου δράσης και στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία της Γενεύης θα προετοιμάσει το έδαφος για πιο εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν, μεταξύ άλλων σχετικά με θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία και η καταπολέμηση κάθε μορφής τρομοκρατίας και των αιτίων της, αλλά και σχετικά με τομείς όπως η οικονομική ανάπτυξη, οι εμπορικές συμφωνίες, το κράτος δικαίου και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να πραγματοποιήσει όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το άνοιγμα αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Τεχεράνη έως το τέλος του 2014· πιστεύει σθεναρά ότι τούτο θα αποτελούσε αποτελεσματικό εργαλείο επιρροής στις πολιτικές του Ιράν και θα στήριζε επίσης τον διάλογο για ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων·

6.  καλεί το Συμβούλιο, υπό τον όρο ότι θα επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το ζήτημα των πυρηνικών, να ξεκινήσει διάλογο σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη βελτίωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν, μεταξύ άλλων ένα πιθανό μελλοντικό συμβατικό πλαίσιο για τις σχέσεις αυτές και την ανάπτυξη τομεακής συνεργασίας, με εστίαση, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα στο Ιράν, καθώς και στους τομείς της καταπολέμησης των ναρκωτικών ουσιών (με ταυτόχρονη διασφάλιση ότι οι ύποπτοι υποβάλλονται σε δίκαιη δίκη και δεν τους επιβάλλεται θανατική ποινή), της περιβαλλοντικής συνεργασίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της ανάπτυξης και του σχεδιασμού των υποδομών, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της προστασίας του παιδιού και της υγείας, καθώς και κοινών πρωτοβουλιών για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή εκδήλωση λοιμωδών νόσων όπως η πολιομυελίτιδα και η ιλαρά, ιδίως στα παιδιά, και καλεί επιτακτικά την ΕΕ να διευκολύνει την πρόσβαση στη σχετική φαρμακευτική αγωγή που ειδάλλως θα ήταν δύσκολο να εξασφαλιστεί λόγω των κυρώσεων·

7.  επισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία την επιδείνωση της περιβαλλοντικής κατάστασης στο Ιράν, ιδίως όσον αφορά τη λειψυδρία, την απερήμωση και την ατμοσφαιρική ρύπανση, και καλεί την ΕΕ να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών και των ιρανικών ερευνητικών ιδρυμάτων, περιβαλλοντικών οργανισμών και πόλεων·

8.  επισημαίνει τη σημασία των εμπορικών σχέσεων με το Ιράν για πολλές μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές εταιρείες και υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω εμπορικές σχέσεις θα πρέπει να συμβάλουν θετικά στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

9.  καλεί, εν τω μεταξύ, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ για συντονισμένες προσπάθειες με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν και την αύξηση των ανταλλαγών φοιτητών, καλλιτεχνών και άλλων επισκεπτών, καθώς και των πολιτισμικών και ακαδημαϊκών ανταλλαγών, και την προαγωγή της συμμετοχής των νέων και της ενασχόλησης με τα κοινά· ζητεί, προς επίτευξη αυτού του σκοπού, περισσότερες ανταλλαγές και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΥΕΔ και των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής, όπως η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας – EuropeAid·

10.  ζητεί να εφαρμόσει η ΕΕ μια πιο ανεξάρτητη πολιτική έναντι του Ιράν, με παράλληλο συντονισμό με τους συμμάχους και τους εταίρους·

Σχετικά με περιφερειακά ζητήματα

11.  θεωρεί ότι το Ιράν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη σημαντική επιρροή του στη Συρία για να τεθεί τέλος στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο και καλεί την ηγεσία του Ιράν να αναλάβει έναν εποικοδομητικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στην κρίση της Συρίας· θεωρεί ότι το Ιράν θα πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με το θέμα αυτό, υπό τον όρο ότι επιδεικνύει δέσμευση για εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην κρίση στη Συρία και στην περιοχή·

12.  θεωρεί ότι μια μεγαλύτερη δέσμευση μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν που βασίζεται στην αξιόπιστη εφαρμογή του κοινού σχεδίου δράσης και, στο μέλλον, της σφαιρικής συμφωνίας θα μπορούσε να επιφέρει οφέλη όσον αφορά τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή· ενθαρρύνει την ΕΕ, ειδικότερα, να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ του Ιράν και των μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου·

13.  υποστηρίζει ότι η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το Ιράν θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με το Αφγανιστάν, ιδίως επί του ζητήματος της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και επί ανθρωπιστικών ζητημάτων, όπως η προστασία των προσφύγων, και να διασφαλίσουν την προστασία του κεκτημένου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης· υπενθυμίζει ότι το Ιράν φιλοξενεί περίπου 3 εκατομμύρια αφγανούς πρόσφυγες και καλεί το Ιράν, τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών και τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσουν τον σεβασμό των βασικών τους δικαιωμάτων·

Σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση πολλών κρατουμένων για λόγους συνείδησης στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και της δικηγόρου σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατόχου του Βραβείου Ζαχάρωφ Nasrin Sotoudeh, και καλεί τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν όλους τους κρατούμενους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικούς κρατούμενους, συνδικαλιστές και ακτιβιστές για εργασιακά θέματα καθώς και όσους τέθηκαν υπό κράτηση μετά τις προεδρικές εκλογές του 2009· σημειώνει με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία του Προέδρου Hassan Rouhani για κατάρτιση Χάρτη Δικαιωμάτων των Πολιτών· εκφράζει, ωστόσο, διαρκή και σοβαρή ανησυχία σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, ιδίως σχετικά με τις ευρείες καταγγελίες για βασανισμούς, μεροληπτικές δίκες – μεταξύ άλλων, δικηγόρων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – και ατιμωρησία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκπέμπει σήμα κινδύνου για τον υψηλό αριθμό εκτελέσεων το 2013 και το 2014, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων ανηλίκων· επισημαίνει ότι οι περισσότερες εκτελέσεις το 2013 διενεργήθηκαν κατά τους τελευταίους πέντε μήνες του έτους· καταδικάζει τους περιορισμούς στην ελευθερία της πληροφόρησης, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, στην ελευθερία της θρησκείας, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στην ελευθερία της εκπαίδευσης και κυκλοφορίας, καθώς και την καταπίεση και τις διακρίσεις για λόγους θρησκείας, πεποιθήσεων, εθνικής καταγωγής, φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, που εξακολουθούν να ασκούνται μεταξύ άλλων εις βάρος της κοινότητας Μπαχάι, Χριστιανών, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα και προσήλυτων·

15.  υποστηρίζει ότι ο Χάρτης Δικαιωμάτων των Πολιτών θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ιράν, ιδιαίτερα όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα στη ζωή, την ενίσχυση της απαγόρευσης των βασανιστηρίων, τη διασφάλιση της πλήρους ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων, και την εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία περιορίζεται επί του παρόντος από την ασαφώς διατυπωμένη διάταξη για το «αδίκημα που σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια»·

16.  καλεί, επομένως, την ΕΕ να εντάξει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πτυχές των σχέσεών της με το Ιράν· φρονεί ότι ένας υψηλού επιπέδου και ανοικτός σε όλους διάλογος με το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για τις διμερείς σχέσεις ΕΕ-Ιράν· καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει τον διάλογο με το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος θα περιλαμβάνει το δικαστικό σώμα και τις δυνάμεις ασφαλείας και θα καθιερώνει σαφώς καθορισμένα κριτήρια αναφοράς για τη μέτρηση της προόδου· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει πλήρως το έργο του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και καλεί το Ιράν να του χορηγήσει άμεσα και άνευ όρων θεώρηση εισόδου· ενθαρρύνει την Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών, Navi Pillay, να αποδεχτεί την πρόσκληση των ιρανικών αρχών να επισκεφθεί το Ιράν· καλεί το Ιράν να κηρύξει μορατόριουμ για τη θανατική ποινή·

17.  υπογραμμίζει ότι οιεσδήποτε μελλοντικές αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου στο Ιράν θα πρέπει να επιδιώκουν να συναντούν μέλη της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών καθώς και να έχουν πρόσβαση σε πολιτικούς κρατουμένους·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ορθή λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένου ενός αναθεωρημένου νομικού πλαισίου· καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη νέα ευελιξία που παρέχει το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) 2014-2020 καθώς και τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία που συστάθηκε πρόσφατα από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, για να στηρίξει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν·

19.  συντάσσεται με την επείγουσα έκκληση που απηύθυναν 772 ιρανοί δημοσιογράφοι προς τον Πρόεδρο του Ιράν να τηρήσει την υπόσχεσή του και να επιτρέψει την επανέναρξη της λειτουργίας της Ένωσης Ιρανών Δημοσιογράφων·

20.  ενθαρρύνει την ΕΕ να διερευνήσει τη δυνατότητα επέκτασης της τεχνικής συνδρομής στο Ιράν, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, για να συμβάλει στην αναθεώρηση του Ποινικού Δικονομικού Κώδικα η οποία σχεδιάζεται επί του παρόντος από την ιρανική κυβέρνηση· εκφράζει ανησυχία ιδίως για το γεγονός ότι οι κρατούμενοι δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, για τις σοβαρές καταγγελίες σχετικά με κακοποίηση ατόμων κατά την κράτηση πριν από την απαγγελία κατηγοριών και πριν από τη διεξαγωγή της δίκης καθώς και για τις δίκες πολιτών ενώπιον επαναστατικών δικαστηρίων· τονίζει ότι η ανεξαρτησία από πολιτικές παρεμβάσεις και η διασφάλιση δίκαιης δίκης είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου κώδικα ποινικής δικονομίας και ουσιαστικής σημασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  καλεί το Ιράν να συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις ΜΚΟ αυτών, υλοποιώντας τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και της καθολικής περιοδικής εξέτασης καθώς και επιτρέποντας σε διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εκτελέσουν τις αποστολές τους·

22.  υποστηρίζει ότι πρέπει να συνεχίσει να δίδεται απαρέγκλιτα ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο κάθε διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν· θεωρεί ότι, παρά την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί, η κατάσταση των γυναικών στο Ιράν εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από απαράδεκτες διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά νομικά ζητήματα, καθώς και σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο και τη συμμετοχή τους στην οικονομική και πολιτική ζωή·

o
o   o

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

(1) EE C 199 E, 7.7.2012, σ. 163.
(2) EE C 153 E, 31.5.2013, σ. 157.
(3) EE C 239 E, 20.8.2013, σ. 43.
(4) EE C 332 E, 15.11.2013, σ. 102.
(5) A/68/377.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(7) A/RES/68/184.
(8) A/RES/68/127.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου