Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2676(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0273/2014

Внесени текстове :

B7-0273/2014

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P7_TA(2014)0340

Приети текстове
PDF 262kWORD 38k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 13 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 от 11 март 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2014)1627),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 13 март 2014 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 18 март 2014 г. на Комисията по заетост и социални въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014(1), и по-специално член 32, параграф 8, член 32, параграф 9, член 34, параграф 7, член 34, параграф 8, член 55, параграф 4 и член 62, параграф 4 от него,

—  като взе предвид член 87а, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид обстоятелството, че не е представено никакво възражение в срока, предвиден в член 87а, параграф 6, трето и четвърто тире от своя правилник, който изтече на 3 април 2014 г.

A.  като има предвид, че нееднократно е подчертавал, че е от съществено значение Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица да започне да функционира незабавно;

1.  Заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност