Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2676(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0273/2014

Předložené texty :

B7-0273/2014

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0340

Přijaté texty
PDF 209kWORD 38k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Rozhodnutí nevyslovit námitku proti aktu v přenesené pravomoci: Fond evropské pomoci nejchudším osobám
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2014)1627),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 13. března 2014, ve kterém žádá Parlament o prohlášení, že proti tomuto nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitky,

—  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 18. března 2014,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 223/2014(1), a zejména na čl. 32 odst. 8, čl. 32 odst. 9, čl. 34 odst. 7, čl. 34 odst. 8, čl. 55 odst. 4 a čl. 62 odst. 4 tohoto nařízení,

–  s ohledem na čl. 87 a odst. 6 jednacího řádu,

—  s ohledem na skutečnost, že nebyly vysloveny žádné námitky ve lhůtě stanovené v čl. 87a odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, jež uplynula dne 3. dubna 2014,

A.  vzhledem k tomu, že opakovaně zdůraznil, že je nezbytné, aby Fond evropské pomoci nejchudším osobám začal neprodleně fungovat;

1.  prohlašuje, že nemá proti tomuto nařízení v přenesené pravomoci žádné námitky;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1

Právní upozornění - Ochrana soukromí