Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2676(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0273/2014

Indgivne tekster :

B7-0273/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0340

Vedtagne tekster
PDF 193kWORD 35k
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 13. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2014)1627),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 13. marts 2014, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til formanden for Udvalgsformandskonferencen af 18. marts 2014,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014(1), særlig artikel 32, stk. 8 og 9, artikel 34, stk. 7 og 8, og artikel 55, stk.4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 87a, stk. 6,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 3. april 2014,

A.  der henviser til, at det gentagne gange har understreget, at det er afgørende, at Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede bliver operationel snarest muligt;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik