Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2676(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0273/2014

Esitatud tekstid :

B7-0273/2014

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0340

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 34k
Teisipäev, 15. aprill 2014 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine rakendusmeetmele: Euroopa abifondi enim puudustkannatavad isikud
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 13. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2014)1627),

–  võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2014. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 18. märtsi 2014. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse määrust (EL) nr 223/2014(1), eriti selle artikli 32 lõiget 8, artikli 32 lõiget 9, artikli 34 lõiget 7, artikli 34 lõiget 8, artikli 55 lõiget 4 ning artikli 62 lõiget 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 87a lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 87a lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 3. aprillil 2014, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et korduvalt on rõhutatud, et Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks tuleb viivitamata kasutusele võtta;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määruse kohta vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 72, 12.3.2014, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika