Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2676(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0273/2014

Pateikti tekstai :

B7-0273/2014

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0340

Priimti tekstai
PDF 194kWORD 37k
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, papildančiam 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2014)1627),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. kovo 13 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštarauja deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 2014 m. kovo 18 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) Nr. 223/2014(1), ypač į 32 straipsnio 8 dalį, 32 straipsnio 9 dalį, 34 straipsnio 7 dalį, 34 straipsnio 8 dalį, 55 straipsnio 4 dalį ir 62 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų per Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą laikotarpį, kuris baigėsi 2014 m. balandžio 3 d.,

A.  kadangi Parlamentas pakartotinai pabrėžė, kad labai svarbu, jog Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas nedelsiant pradėtų savo veiklą;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 72, 2014 3 12, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika