Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0168(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0125/2013

Předložené texty :

A7-0125/2013

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Hlasování :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Vysvětlení hlasování
PV 15/04/2014 - 8.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Přijaté texty
PDF 296kWORD 45k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ***I
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0350),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0178/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 11. ledna 2013(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0125/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 96, 4.4.2013, s. 18.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 3. července 2013 (Přijaté texty, P7_TA(2013)0309).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce
P7_TC1-COD(2012)0168

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/91/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí