Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0168(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0125/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0125/2013

Viták :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Szavazatok :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
A szavazatok indokolása
PV 15/04/2014 - 8.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 43k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) ***I
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, javadalmazási politikák és szankciók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0350),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 53. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0178/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2013. január 11-i véleményére(1)

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0125/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(2);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Hl C 96., 2013.4.4., 18. o.
(2) Ezen álláspont helyettesíti a 2013. július 3-án elfogadott módosításokat (Elfogadott szövegek P7_TA(2013)0309).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, a javadalmazási politikák és a szankciók tekintetében történő módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0168

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/91/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat