Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0168(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0125/2013

Pateikti tekstai :

A7-0125/2013

Debatai :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Balsavimas :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 15/04/2014 - 8.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Priimti tekstai
PDF 276kWORD 44k
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d. - Strasbūras
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ***I
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0350),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0178/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 19 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7‑0125/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(2);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)OL C 96, 2013 4 4, p. 18.
(2) Ši pozicija pakeičia 2013 m. liepos 3 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0309).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 15 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis
P7_TC1-COD(2012)0168

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2014/91/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika