Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0168(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0125/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0125/2013

Debates :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Balsojumi :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi
PV 15/04/2014 - 8.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Pieņemtie teksti
PDF 271kWORD 44k
Otrdiena, 2014. gada 15. aprīlis - Strasbūra
Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) ***I
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) attiecībā uz depozitārija funkcijām, atlīdzības politiku un sankcijām (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0350),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0178/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 11. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 19. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0125/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 96, 4.4.2013., 18. lpp.
(2) Šī nostāja aizstāj 2013. gada 3. jūlijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P7_TA(2013)0309).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) attiecībā uz depozitārija funkcijām, atlīdzības politikas nostādnēm un sankcijām
P7_TC1-COD(2012)0168

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/91/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika