Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0168(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0125/2013

Texte depuse :

A7-0125/2013

Dezbateri :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Voturi :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Explicaţii privind voturile
PV 15/04/2014 - 8.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Texte adoptate
PDF 278kWORD 96k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM V) ***I
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0350),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0178/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 11 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0125/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 96, 4.4.2013, p. 18.
(2) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 3 iulie 2013 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0309).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile
P7_TC1-COD(2012)0168

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/91/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate