Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0139(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0398/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0398/2013

Viták :

PV 11/12/2013 - 12
CRE 11/12/2013 - 12

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.7
CRE 12/12/2013 - 12.7
A szavazatok indokolása
PV 15/04/2014 - 8.16
CRE 15/04/2014 - 8.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0587
P7_TA(2014)0356

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 88k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
Fizetési számlák ***I
P7_TA(2014)0356A7-0398/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0266),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0125/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2013. november 19-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 18-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. április 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7‑0398/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  kéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 51., 2014.2.22., 3. o.
(2) HL C 341., 2013.11.22., 40. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2013. december 12-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0587).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0139

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/92/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat