Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0139(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0398/2013

Texte depuse :

A7-0398/2013

Dezbateri :

PV 11/12/2013 - 12
CRE 11/12/2013 - 12

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.7
CRE 12/12/2013 - 12.7
Explicaţii privind voturile
PV 15/04/2014 - 8.16
CRE 15/04/2014 - 8.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0587
P7_TA(2014)0356

Texte adoptate
PDF 278kWORD 87k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Conturile de plăţi ***I
P7_TA(2014)0356A7-0398/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0266),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0125/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 19 noiembrie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2013(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 4 aprilie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru afaceri juridice (A7‑0398/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 51, 22.2.2014, p. 3.
(2) JO C 341, 22.11.2013, p. 40.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 12 decembrie 2013 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0587).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază
P7_TC1-COD(2013)0139

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/92/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate