Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0169(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0368/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0368/2013

Viták :

PV 19/11/2013 - 18
CRE 19/11/2013 - 18

Szavazatok :

PV 20/11/2013 - 8.18
CRE 20/11/2013 - 8.18
A szavazatok indokolása
PV 15/04/2014 - 8.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0489
P7_TA(2014)0357

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 77k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok ***I
P7_TA(2014)0357A7-0368/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0352),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0179/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2012. december 11-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. április 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0368/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 70., 2013.3.9., 2. o.
(2) HL C 11., 2013.1.15., 59. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2013. november 20-án elfogadott módosítások helyébe (P7_TA(2013)0489).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0169

(EGT-vonatkozású szöveg)(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 1286/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat