Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0166(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0482/2013

Внесени текстове :

A7-0482/2013

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Обяснение на вота
PV 15/04/2014 - 8.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0359

Приети текстове
PDF 280kWORD 39k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС  ***I
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0315),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7‑0173/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 19 септември 2013 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 19 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (А7‑0482/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 47.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата в целия Съюз услуга eCall
P7_TC1-COD(2013)0166

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 585/2014/EU.)

Правна информация - Политика за поверителност