Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0166(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0482/2013

Předložené texty :

A7-0482/2013

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Vysvětlení hlasování
PV 15/04/2014 - 8.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0359

Přijaté texty
PDF 294kWORD 42k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU ***I
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0315),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0173/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2013(1),

—  po konzultaci s Výborem regionů,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0482/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 47.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2014/EU o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU
P7_TC1-COD(2013)0166

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 585/2014/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí