Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0166(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0482/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0482/2013

Keskustelut :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Äänestykset :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Äänestysselitykset
PV 15/04/2014 - 8.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0359

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 36k
Tiistai 15. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0315),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0173/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 19. maaliskuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7‑0482/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 341, 21.11.2013, s. 47.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2014/EU antamiseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-palvelun käyttöönotosta
P7_TC1-COD(2013)0166

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 585/2014/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö