Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0166(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0482/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0482/2013

Viták :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Szavazatok :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
A szavazatok indokolása
PV 15/04/2014 - 8.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0359

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 38k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó rendszer kiépítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0315),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0173/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 19-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0482/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 341., 2013.11.21., 47. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Európai Unió egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0166

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 585/2014/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat