Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0166(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0482/2013

Teksty złożone :

A7-0482/2013

Debaty :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 15/04/2014 - 8.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0359

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 38k
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE ***I
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2013)0315),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0173/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 19 marca 2014 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0482/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 341 z 21.11.2013, s. 47.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2014/UE w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall na terenie całej UE
P7_TC1-COD(2013)0166

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 585/2014/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności