Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0166(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0482/2013

Texte depuse :

A7-0482/2013

Dezbateri :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Voturi :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Explicaţii privind voturile
PV 15/04/2014 - 8.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0359

Texte adoptate
PDF 276kWORD 39k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE ***I
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0315),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0173/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0482/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 341, 21.11.2013, p. 47.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul UE
P7_TC1-COD(2013)0166

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 585/2014/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate