Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0166(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0482/2013

Predkladané texty :

A7-0482/2013

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Hlasovanie :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/04/2014 - 8.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0359

Prijaté texty
PDF 279kWORD 37k
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg
Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0315),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0173/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0482/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 47.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej EÚ
P7_TC1-COD(2013)0166

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 585/2014/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia