Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0080(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0455/2013

Předložené texty :

A7-0455/2013

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Hlasování :

PV 15/04/2014 - 8.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0360

Přijaté texty
PDF 295kWORD 49k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Opatření ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací ***I
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0147),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0082/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená nizozemskou Druhou komorou, rumunskou Poslaneckou sněmovnou, švédským parlamentem a Dolní sněmovnou Spojeného království v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. července 2013(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. července 2013(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0455/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 102.
(2) Úř. věst. C 280, 27.9.2013, s. 50.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
P7_TC1-COD(2013)0080

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/61/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí