Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0080(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0455/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0455/2013

Viták :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Szavazatok :

PV 15/04/2014 - 8.20
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0360

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 54k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések ***I
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0147),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0082/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a holland képviselőház, a román képviselőház, a svéd parlament és a brit alsóház által a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 10-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. július 3-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0455/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 327., 2013.11.12., 102. o.
(2) HL C 280., 2013.9.27., 50. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0080

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/61/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat